Safety valve มีหน้าที่ระบายแรงดันส่วนเกินในระบบโดยวาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดออกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในระบบ หรือ ผลิตภัณฑ์เสียหาย

สาเหตุที่อาจจะทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นในระบบ

 • ความดันส่วนเกินที่เกิดจากการขยายตัวทางความร้อน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากความร้อนในระบบหรือจากการแผ่รังสี ทำให้เกิดการขยายทางความร้อน ส่งผลให้ความดันเพิ่มขึ้นเกินจากค่าที่กำหนด จึงต้องมี safety valve เพื่อระบายความดันส่วนเกิน
 • ความล้มเหลวทางกล แรงดันไฟฟ้าและความดันตกคร่อมที่อุปกรณ์ควบคุม เช่น วาล์วควบคุม เมื่อมีการปิด หรือหรี่วาล์วจะทำให้ความดันในระบบเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมี safety valve เพื่อระบายแรงดันส่วนเกิน
 • แรงดันส่วนเกินในระบบที่มีปฎิกิริยาทางเคมี ปฏิกิริยาคลายความร้อนและการก่อตัวของแก๊ส ทำให้เกิดการคายพลังงานตามปฎิกิริยาเคมี ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ความดันเพิ่มขึ้น จึงต้องติดตั้ง safety valve เพื่อระบายความดันส่วนเกิน

ประเภทของ safety valve

ARI-SAFE – Full lift safety valve

ลักษณะการทำงาน:

 • หน้าวาล์วจะถูกออกแบบให้เปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนเกินและปิดเมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่าที่กำหนด โดยมีลักษณะการเปิดระบายอย่างรวดเร็ว (pop action) เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานกับของไหลที่สามารถบีบอัดได้ (compressible fluid) เช่น ไอน้ำ และ ก๊าซ

 • DN ทางฝั่งขาเข้าจะมีขนาดเล็กกว่าทางฝั่งขาออก เนื่องจากเมื่อมีการระบายแรงดันแล้วปริมาตรของ ของไหลจะมีการขยายตัว

 • ระบายแบบรวดเร็วด้วยปริมาณมาก

Application:

 • เหมาะสำหรับระบบไอน้ำ และ ระบบน้ำร้อน
 • ระบบเครื่องทำความร้อน
 • ระบบที่มีการใช้สารเคมี,สารพิษ และสารไวไฟ

 • ระบบอุตสาหกรรมทั่วไป

ARI-SAFE P – Standard lift safety valve

ลักษณะการทำงาน:

 • ลักษณะการเปิดระบายแรงดันจะค่อยๆเปิด แบบทีละนิดตามสัดส่วนแรงดันที่เพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานกับของไหลที่ ไม่สามารถบีบอัดได้ (incompressible fluid) เช่น น้ำ หรือ น้ำมัน

 • DN ทางฝั่งขาเข้าจะมีขนาดเท่ากับทางฝั่งขาออก

 • เริ่มระบายแรงดันแบบช้าๆ โดยเริ่มจาก ปริมาณน้อยๆ

Application:

 • เหมาะกับระบบที่มีแรงดันที่เกิดจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อน

 • compressor protection

 • ระบบน้ำ

 • ระบบที่มีปฏิกิริยาเคมี

วิธีเลือกใช้ Safety Valve

Closed lifting device and Closed bonnet

 • เหมาะกับระบบที่ใช้media เป็นของเหลว(ร้อน/เย็น) เช่น ระบบที่ใช้น้ำมันเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน และระบบที่ใช้สารทำความเย็น
 • ระบบที่มีการใช้สารเคมี,สารพิษ และสารไวไฟ (ควรใช้คู่กับ stainless steel bellow)

 • ระบบที่ใช้ไอน้ำ และก๊าซ

Gas tight cap and Closed bonnet

 • เหมาะกับระบบที่ใช้media เป็นของเหลว(ร้อน/เย็น) เช่น  ระบบที่ใช้น้ำมันเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน และระบบที่ใช้สารทำความเย็น

 • ระบบที่มีการใช้สารเคมี,สารพิษ และสารไวไฟ (ควรใช้คู่กับ stainless steel bellow)

 • ระบบที่ใช้ไอน้ำ และก๊าซ

Open lifting device and Open bonnet

 • เหมาะกับระบบที่ใช้ไอน้ำ,ก๊าซ และ อากาศ

 • ไม่เหมาะกับของเหลว

Open lifting device and Closed bonnet

 • เหมาะกับระบบที่ใช้ไอน้ำ,ก๊าซ และ อากาศ
 • ไม่เหมาะกับของเหลว