อัลฟ่ากรุ๊ป เข้าร่วมงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อัลฟ่ากรุ๊ป เข้าร่วมงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยการร่วมเปิดบูทหมายเลข 59 ซึ่งภายในบูทจะมีการจัดเเสดงตัวอย่างสินค้า และมีทีมงานอีกหลายท่าน คอยให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อแสดงถึงศักยภาพตลอดจนความสำเร็จของศิษย์เก่า มจธ.

กิจกรรมเปิดแสดงบูทจัดขึ้นใน วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี