Instruments

FlowPressureLevelTemperature

เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม เลือกใช้ได้ตามประเภท

หมวดหมู่สินค้า

เครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม เลือกใช้ได้ตามประเภท

เครื่องวัดการไหลแบบโคริโอลิส

เครื่องวัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก

เครื่องวัดการไหลแบบวอร์เท็ค

เครื่องวัดการไหลแบบใช้ความร้อน

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบคลื่นเสียง

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบเข็ม

เครื่องวัดการไหลแบบออซซิเลชั่น

มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน

เครื่องมือวัดความดันแบบสวิทช์

เครื่องมือวัดความดัน

เกจ์วัดความดัน

เครื่องมือวัดระดับแบบสวิทช์

เครื่องมือวัดระดับ

มาตรวัดระดับน้ำ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

เกจ์วัดอุณหภูมิ

Alpha Group

Steam & Fluid Control Solutions

“จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย”

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าด้านวาล์วและอุปกรณ์ควบคุมระบบท่ออุตสาหกรรมจากทั่วโลก พร้อมส่งมากกว่า 5,000 รายการ

สอบถามข้อมูลสินค้า