โดยปกติแล้ว Globe valve ที่เป็นแบบ bellow seal จะมีการรั่วเป็นศูนย์ (Zero leakage) เนื่องจากใช้ความยืดหยุ่นของ โลหะที่ขึ้นรูปเป็น bellow นำมาเป็นตัวกันรั่วได้ 100% อีกทั้งbellow มีโลหะ 2 ชั้น สามารถทนแรงกระแทกและสามารถควบคุมการไหลได้อย่างดี ทนต่อ อุณหภูมิ และความดัน

สาเหตุหลักที่สามารถทำให้ bellow แตกได้

  • ไอน้ำที่มีการสูญเสียพลังงานความร้อนจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ หยดน้ำจะก่อตัวรวมกันไหลเข้าไปใน valve พร้อมกับ ไอน้ำที่มีความเร็วสูง ทำให้เข้าไปกระแทก bellow ก่อให้เกิดความเสียหายได้  นอกจากนี้การก่อตัวรวมกันของหยดน้ำเรียกได้ว่าเป็นการสะสมของcondensate ในระบบ เป็นสาเหตุของการเกิด water hammer ซึ่งส่งผลให้ bellow

  • การไหลเกินขีดจำกัดที่จะก่อให้เกิด Cavitation ทำให้เกิดการสั่นที่ตัว bellow อย่างรุนแรง และบ่อยครั้งจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัว bellow

  • การกระชากเปิด-ปิด pump (start-stop) ที่เร็วเกินไปทำให้มีน้ำไหลย้อนกลับมากระแทก bellow

  • ไม่ควรหรี่ valve จนทำให้  มากกว่า 2 bar จะทำให้ velocity profile สูงขึ้น เข้าไปเฉือน bellow ได้

  • นำไปใช้กับ media ที่มีความสกปรก สิ่งสกปรกเหล่านั้นเข้ามากระแทก bellow และทำให้หน้า valve เป็นรอย

  • การใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงในการปิดวาล์ว เช่น ประแจเอฟ, คอม้า แรงที่ปิดvalveจะมากเกินไป จะทำ bellow แตกได้

จากสาเหตุด้านบนเราสามารถป้องกัน bellow แตกได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน

วิธีดูแลให้ Bellow มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

  • ควรติดตั้ง steam trap ให้ถูกต้องตามหลักการ การเดินท่อไอน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มี condensate สะสมอยู่ในระบบโดยติดตั้งทุกระยะ 30-50 เมตร และทุกจุดที่มีท่อยกขึ้น เพื่อ drain condensate จะช่วยป้องกันการเกิด water hammer

  • ควรติดตั้ง strainer เพื่อกรองสิ่งสกปรก ในกรณีที่นำbellowไปใช้กับ thermal oil ที่มีความสกปรก ควรกรองสิ่งสกปรก ด้วย strainer

  • ห้ามใช้ปะแจเอฟ, คอม้า, หรือเครื่องมือทุ่นแรงอื่นๆโดยเด็ดขาด ในการช่วยเปิด-ปิด valve

  • ปรึกษาวิธีใช้ที่ถูกวิธีกับตัวแท่นจำหน่าย เพื่อป้องกันการใช้งานอย่างผิดวิธี