ซึ่งมีความแตกต่างเพียงจุดเดียวคือ การกันรั่วที่ก้านวาล์ว (stem) ด้วยการออกแบบให้มี seal ที่เป็นโลหะ bellow เชื่อมต่อกับก้านวาล์ว แทนที่ในส่วนที่เป็น stuffing box ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น packing seal รัดประกบอยู่ที่ก้านวาล์ว สามารถพิจารณาเลือกการใช้งานได้ตามคุณสมบัติดังนี้

ความต้องการ Bellow Seal Gland Packing หมายเหตุ
1. การกันรั่วขึ้นก้านวาล์ว ใช้ความยืดหยุ่นโลหะที่ขึ้นรูปเป็น bellow เป็นตัวกันรั่ว และการเชื่อมต่อก้านวาล์วเป็นชิ้นเดียวกัน จนกระทั่งหนีบปิดที่หน้าจาน bonnet = การรั่วเป็นศูนย์ (Zero Leakage) ใช้ packing ที่เป็นปะเก็นเชือก/ปะเก็นเส้น เป็นวัสดุ ยึดหยุ่นรัดประกอบก้านวาล์ว ยิ่งรัดแน่น จะกันรั่วได้ดี = การรั่วขึ้นกับคุณสมบัติของ packing และการรัด ประกบก้านวาล์ว
2. การกันรั่วชั้นที่2 มี packing ring รองรับอีกชั้น หาก bellow แตก (เพื่อรอระยะเปลี่ยนซ่อม) ไม่มี
3. การใช้กับไอน้ำ ดีมาก เพราะคุณสมบัติความเป็นโลหะสแตนเลสที่กันการรั่วซึมได้ 100% ปะเก็นเชือกจะแตกยุ่ยตามความชื้น น้ำ แรงดัน และความร้อน ตามคุณสมบัติของไอน้ำ
4. การใช้กับของเหลวนำความร้อน ดีมาก เหตุผลข้อ 3 ไม่เหมาะสม เหตุผลข้อ 3
5. แรงดัน ดีมาก เหตุผลข้อ 3 ไม่เหมาะสม เหตุผลข้อ 3
6. อุณหภูมิ ดีมาก เหตุผลข้อ 3 ไม่เหมาะสม เหตุผลข้อ 3
7. การกระแทกแบบไม่ปกติของการไหล มีขีดจำกัด เนื่องจากโลหะบางแบบสองชั้นของ bellow ที่ถูกกระแทกแรงและบ่อย จนเสียหาย มีขีดจำกัดเช่นกันแต่จะเห็นได้เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเพราะ packing จะรับแรงกระแทก และเสียรูปยุ่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งรั่ว ต้องเหมาะสมสำหรับการออกแบบที่ถูกต้องในเชิงวิศวกรรม
8. อายุการใช้งาน ยาวนาน มีขีดจำกัด
9. ความยาก-ง่ายของการเปิดปิด ง่าย คล่องมือ ทุ่นแรง (ห้ามใช้ประแจเอฟ คอม้า หรืออื่นๆโดยเด็ดขาด Packing รัดก้านวาล์วทำให้มีความฝืดสูงใช้แรงกระทำมาก
10. การเปลี่ยนชุด Seal ง่ายเพราะเป็นชุดสำเร็จรูป ใช้เวลาเพราะต้องปรับปะเก็นรัดก้านวาล์วให้พอดี ใช้ความชำนาญของช่าง
11. ของเหลว/ก๊าซที่เป็นสารพิษ/สารติดไฟ การรั่วเป็นศูนย์ ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม มีโอกาสซึมรั่วได้ง่าย ในสภาวะก๊าซ
12. ราคา คุ้มค่า ต่ำเมื่อซื้อ/ สูงเมื่อใช้งาน