Erhard

Needle Valve

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ

• RELIABLE ​Pressure and Flow Control ควบคุม​อัตราการไหลได้อย่างละเอียดสูง​ผ่านการออกแบบที่ไม่ขวางการไหล​ ทำให้แรงดันสูญเสียน้อยมาก • PRECISE ด้วยหลักของการสไลด์ข้อเหวี่ยง ทำให้การควบคุมการไหลต่อองศาที่หมุนเสถียรมาก และควบคุมได้สูงสุดที่การเปิดวาล์ว 96% • CAVITATION Safe ด้วยการออกแบบ Perforated Cylinder จึงทำให้อายุการใช้งานของวาล์วยาวนาน