เริ่มแล้วกับโครงการทำหน้ากาก Face Shield DIY มอบให้โรงพยาบาลและชุมชน

โดยทางอัลฟ่ากรุ๊ปได้จัดทำและส่งมอบไปยัง

• โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 200 ชิ้น
• ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ จำนวน 100 ชิ้น
• อาสามูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง จำนวน 100 ชิ้น
• โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 100 อัน
• โรงพยาบาลบ้านฉาง 100 อัน
• ชุมชนอิสลาม มูฮัมมาดียะห์ 150 อัน

Face Shield อุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 เบื้องต้น ใส่ Face Shieldแล้ว แต่ต้องไม่ลืมว่า จะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะจ๊ะ