Line ID: @alphagroup|sales@alphagroup.co.th
Home/Control Valve/ARI – STEVI 453

ARI – STEVI 453

ARI Armaturen

จากประเทศ Germary

FEED WATER CONTROL VALVE WITH PUMP SPILL BACK

อุปกรณ์สำคัญสำหรับระบบควบคุมระดับน้ำป้อนเข้า boiler แบบอัตโนมัติ

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของระบบ modulating control เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่จะป้อนเข้าสู่ boiler ให้ตรงกับความต้องการไอน้ำ ช่วยให้ระดับน้ำในหม้อไอน้ำมีความเสถียรภาพมากขึ้น และยังมีการพัฒนาระบบให้มี pump spill back เพื่อให้ระบบมีการหมุนเวียนน้ำกลับเข้า feed tank หรือ Deaerator โดยไม่ทำให้เกิดการอั้นแรงดันของปั้มน้ำด้วย

นอกจากข้อดีที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ด้วยการออกแบบภายในให้หน้าวาล์วเป็นแบบ perforate plug เพื่อลดและป้องกันการเกิด cavitation ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้วาล์ว 3-way หรือ 2-way ทั่วๆไป มีอายุการใช้ที่สั้น

Documentations

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอราคาสินค้า
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า

Description

Selection criteria: simple control task, non-critical operating conditions, standard requirements
Application: industrial complex, building technology,mechanical engineering

อัลฟ่ากรุ๊ป ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของ ARI Armaturen ผู้ผลิตวาล์วอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่การันตีไปทั่วโลก เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย

Additional information

Brands

Type of Valves

Control Valve

Product Subtype

Feedwater control valve with pump spill back
Fig. 453

Title

Go to Top