WALWORTH – Product

ผู้ผลิตวาล์วมาตรฐาน API ที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี 1842 สำหรับงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ งานขุดเจาะน้ำมัน และระบบท่อส่งน้ำมัน กระบวนการผลิตโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมทั่วไปทั้งหมด จากประเทศ Mexico

 

Title

Go to Top