Valve

Steam & FluidControl SolutionsValve

วาล์วอุตสาหกรรม เลือกใช้ได้ตามประเภท

หมวดหมู่สินค้า

วาล์วสำหรับงานอุตสาหกรรม เลือกใช้ได้ตามประเภท

Ball Valve : บอลวาล์ว

Ball Valve สามารถใช้งานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกบอล เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่เปิด-ปิด เพื่อควบคุมปริมาณการไหล การควบคุมแรงดัน และยังสามารถใช้ตัวเปิดปิดได้หลายประเภท

เลือกสินค้า Ball Valve ได้ตามประเภทการใช้งาน

รายการสินค้าตามประเภท Ball Valve (บอลวาล์ว)

Check Valve : เช็ควาล์ว

Check Valve (เช็ควาล์ว) หรือ วาล์วกันกลับ เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหล ( Single direction Valve ) ใช้สำหรับให้ของไหล ไหลไปในทิศทางเดียวและกันของไหลไม่ให้ไหลย้อนกลับ

เลือกสินค้า Check Valve ได้ตามประเภทการใช้งาน

Check Valve Alpha

รายการสินค้าตามประเภท Check Valve (เช็ควาล์ว)

Control Valve : วาล์วควบคุม

Control Valve (คอนโทรลวาล์ว) หรือ วาล์วควบคุม เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมในรูปแบบต่างๆ ตัวช่วยในการควบคุมปริมาณน้ำป้อน (feed water) ให้ตรงกับปริมาณการใช้ไอน้ำ ให้ระดับน้ำในหม้อไอน้ำมีความเสถียรภาพมากขึ้น หรือการใข้งานกับระบบอื่นๆ

เลือกสินค้า Control Valve ได้ตามประเภทการใช้งาน

ARI STEVI 453 (3 way control valve)

รายการสินค้าตามประเภท Control Valve

Pressure Reducing Valve (PRV) – วาล์วลดแรงดัน

Pressure Reducing Valve (PRV) หรือวาล์วลดแรงดัน ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันตามที่ได้กำหนดค่าไว้ ช่วยลดแรงดันทางด้านขาออกของวาล์ว และ ปรับแรงดันให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ โดยมีรูปแบบการทำงานที่เป็นไปในลักษณะดังนี้คือ ถ้าแรงดันทางด้านขาออกเพิ่มขึ้น วาล์วจะทำการปิด และเมื่อแรงดันที่ทางด้านขาออกของวาล์วลดลง วาล์วจะทำการเปิด เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้

เลือกสินค้า Pressure Reducing Valve (PRV) ได้ตามประเภทการใช้งาน

รายการสินค้าตามประเภท

Alpha Group

Steam & Fluid Control Solutions

“จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย”

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าด้านวาล์วและอุปกรณ์ควบคุมระบบท่ออุตสาหกรรมจากทั่วโลก พร้อมส่งมากกว่า 5,000 รายการ

สอบถามข้อมูลสินค้า