แก้ปัญหาวาล์วรั่วที่เกิดจาก Thermal shock เมื่อในระบบมีไอน้ำกลั่นตัว ด้วย Piston Valve ของ Klinger รุ่น KVN

ปี ค.ศ 1922 KLINGER® ผู้ผลิตปะเก็นแผ่น KLINGERIT® ซึ่งเป็นปะเก็นแผ่นแผ่นแรกของโลกที่ทนต่ออุณหภูมิ และความดัน ได้มีแนวความคิดในการออกแบบวาล์วลูกสูบ (PISTON VALVE) ผลจากการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง KLINGER® ก็ได้เป็นผู้บุกเบิกผลิตวาล์วลูกสูบเป็นแห่งแรก และกว่า 70 ปี ที่ผ่านมา วาล์วลูกสูบของ KLINGER® ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากผู้ใช้งานนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปด้วยส่วนประกอบที่ สำ คัญ 3 ส่วน คือ

1) ลูกสูบ (PISTON) ตัวลูกสูบทำ จาก สแตนเลสเกรด 316 ซึ่งมีความเเข็งแกร่ง และทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ทำ ให้ผิวของลูกสูบสัมผัสแน่นสนิทกับแหวนวาล์ว (VALVE RING) ซึ่งมี 2 วง โดยแหวนวาล์วอันบน (UPPER VALVE RING) ทำ หน้าที่ป้องกันการรั่วของของไหล ไหลผ่านวาล์วออกทางด้านบน (SEALS TO OUTSIDE) ในขณะที่ แหวนวาล์วอันล่าง (LOWER VALVE RING) จะทำ หน้าที่ซีล (SEAL) การไหลของของไหลระหว่างบ่าวาล์ว (SEALS ACROSS PORTS) ด้วยผิวสัมผัสระหว่างลูกสูบกับแหวน วาล์วมีขนาดใหญ่ ทำ ให้มั่นใจในการป้องกันการรั่วซึมได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์

2) แหวนวาล์ว (VALVE RING) แหวนวาล์วทำ จากกราไฟต์ เสริมด้วยแผ่น สแตนเลสเจาะเป็นหนามเตย อัดขึ้นรูปเป็นวงแหวนตามความหนาที่ต้องการ จึงไม่มีการบวมหรือหดตัว (NO SWELLING OR SHRINKING) โดยแหวนวาล์วนี้จะยืดหยุ่นได้เล็กน้อย เพื่อการบีบรัดลูกสูบ ทำ ให้ปิดได้อย่างสนิท และด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตแหวนวาล์ว ทำ ให้วาล์วลูกสูบใช้งานได้ดีในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูง (400 °C) , สารเคมีที่มีอำนาจกัดกร่อนสูง

3) แหวนรอง (BELLEVILLE WASHERS) การขันน๊อต (เมื่อมีการประกอบฝาครอบวาล์วเข้ากับตัววาล์ว) จะมีแรงกดผ่านฝาครอบวาล์ว(BONNET) สู่แหวนวาล์วอันบน , บุช (LANTERN BUSH) และแหวนวาล์วอันล่าง ทำ ให้แหวนวาล์วบีบรัดลูกสูบได้อย่างกระชับ แหวนรองน๊อต จะมีคุณสมบัติคล้ายสปริง ช่วยปรับประสิทธิภาพการซีล (SEALING EFFICENCY) อย่างอัตโนมัติ และยังช่วยรองรับความผันแปรทางความดัน และอุณหภูมิ (PRESSSURE AND TEMPERATURE FLUCTUATION) ที่เกิดขึ้นกับวาล์วตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อต้องการขันน๊อตเพื่ออัดวาล์วให้แน่น ต้องมั่นใจว่า ตำแหน่งของวาล์ว (ลูกสูบ) ต้องอยู่ในตำแหน่งปิดเท่านั้น

วาล์วลูกสูบ อัจฉริยะแห่งวิศวกรรมงานท่อ
1. วาล์วลูกสูบปิดสนิด 100% ปราศจากการรั่วซึม
2. อายุการใช้งานสูง เพราะวาล์วลูกสูบไม่เกิดการสึกกร่อนจากแรงเสียดสีของ ของไหล และสิ่งสกปรก
3. เหมาะสำหรับไอน้ำและน้ำมันร้อน เพราะวาล์วลูกสูบทนต่อของไหลที่มีความดัน และอุณหภูมิสูง
4. ซ่อมบำรุงง่ายและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ เพราะ
– เปลี่ยนเฉพาะแหวนวาล์ว โดยไม่ต้องถอดจากระบบ
– ใช้เวลาซ่อมน้อย โดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษ
– แหวนวาล์วราคาประหยัดและเก็บเป็นอะไหล่ได้ง่าย
– ให้ความคุ้มทุนและประหยัดสูงสุดเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่นๆ

5. เทคโนโลยีซีลลิ่งที่ออกแบบพิเศษสำหรับวาล์วลูกสูบ Klinger Piston Valve โดยเฉพาะแหวนวาล์วรุ่น KX-GT ทำมาจาก Graphite Laminate เรียงเป็นชั้นๆ สลับกับชั้น Tang Stainless Steel ทำให้สามารถคงคุณสมบัติการซีลของวาล์วลูกสูบได้อย่างดีในขณะใช้งาน แม้จะมีสภาวะที่โหลดทางความร้อนเปลี่ยนแปลงกะทันหันอยู่ตลอดเวลา โดยมีช่วงอุณหภูมิใช้งานได้สูงสูดถึง 400 *C ที่สภาะวะแรงดันต่ำสุดจนถึงสูงสุดที่ 63 บาร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิด temperature shock ในระบบการกลั่นตัวของไอน้ำได้

6. Spindle ได้ถูกออกแบบใหม่โดยการเคลือบ Special Sliding Lacquer ที่ Spindle ทำให้การเปิดปิดวาล์วง่ายขึ้นอีกด้วย