การขอใบเสนอราคา ชุด Booter pump set

รบกวนแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  • จุดใช้งานของปั๊ม (Flow / Head)
  • ขนาด ถังน้ำแรงดัน
  • จำนวนปั๊มที่ต้องการ (สลับกันหรือเสริมกัน)
  • ระบบ Control (on/off ธรรมดา หรือ Invertor)
  • การใช้งานในพื้นที่ เช่น ส่งน้ำลงจากชั้นดาดฟ้า ลงตึกอาคาร 4 ชั้น

ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด แนวตั้ง

ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด แนวนอน

ถังควบคุมแรงดันน้ำ ถังแรงดัน

วาล์วกันกลับ

บอลวาล์ว

วาล์วประตูน้ำ

เครื่องมือวัดความดันแบบสวิทช์

เกจ์วัดความดัน

Booster Pump Set

Booster Pump System คือชุดปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันในระบบให้คงที่ โดยสามารถกำหนดแรงดันที่ต้องการใช้งานได้ ช่วยลดปัญหาน้ำไม่แรง แรงดันตกหรือแรงดันกระชาก

Booster Pump นิยมใช้ในการรักษาความดันในระบบสุขาภิบาลของอาคารต่างๆ จึงสามารถตอบสนองความต้องการการใช้น้ำของอาคารได้อย่างดี และคุ้มค่าที่สุดในทุกๆอาคาร โดยเฉพาะอาคารสูงหรือในอาคารที่มีหลายชั้น อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ซึ่งอาคารสูงหรืออาคารพาณิชย์นั้นมักพบปัญหาแรงดันของน้ำ สำหรับจ่ายน้ำให้กับอาคารไม่เพียงพอ จึงต้องมีการใช้ชุด Transfer Pump และ ชุด Booster Pump (ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน) ให้กับระบบปั๊มน้ำ

สำหรับชุดบูสเตอร์ปั๊ม หรือ ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันนี้ สามารถประกอบกับตัวปั๊ม 1- 3 ตัวและสามารถเลือกชนิดของปั๊ม เช่น ปั๊มหอยโข่งแนวนอน,แนวตั้ง ปั๊มมัลติสเตจแนวนอน และแนวตั้ง และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางอัลฟ่ากรุ๊ปจะนำมาจัดชุดประกอบกันเป็น Set เพื่อใช้ในการรักษาแรงดันในระบบให้เพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้ดีมากขึ้น รวมไปถึงการติดตั้งแบบ Invertor ก็จะยิ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย และชุดปั๊มน้ำทั้งหมดจะติดตั้งบนฐานเหล็กคุณภาพดี มีความทนทาน และแข็งแรง โดยช่างผู้ชำนาญจากทางอัลฟ่ากรุ๊ป

ส่วนประกอบของ Booster Pump หลักๆ มีดังนี้
ปั๊มน้ำ (Water pump) ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบนอนหรือแบบตั้ง
เช็ควาล์ว (Check valve)
วาล์วปิด/ เปิด (Gate valve)
ท่อรวมทางดูด (Suction header) มีระบบป้องกัน Dryrunning
ท่อรวมทางจ่าย (Discharge header)
ถังไดอะแฟรม (Pressure tank) ช่วยหน่วงการทำงานของปั๊ม ในการรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในขณะที่ปั๊มหยุดหรือเริ่มทำงาน
ตู้คอนโทรล (Control panel) ตู้สำหรับควบคุมปั๊มน้ำ ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชียวชาญ
สวิทซ์แรงดัน (Pressure switch)
ข้อต่อยืดหยุ่นได้ (Flexible connection)
วาล์วพิเศษ (Special check valve)
เกจ์วัดความดัน (Pressure gauge)
โครงฐานเหล็ก (Common base)

PACKAGE BOOSTER PUMP “ SALMSON ”

PACKAGE BOOSTER PUMP “ WILO ”

PACKAGE BOOSTER PUMP “ GRUNDFOS ”

Alpha Group

Steam & Fluid Control Solutions

“จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย”

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าด้านวาล์ว ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุม สำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจากทั่วโลก พร้อมส่งมากกว่า 5,000 รายการ