บริการถอด ติดตั้ง และทดสอบวาล์วในระบบอุตสาหกรรมทุกประเภท

อัลฟ่ากรุ๊ปให้บริการงานถอดพร้อมติดตั้ง เพื่อตรวจซ่อมบำรุงรักษา และทดสอบวาล์วในระบบอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับงานซ่อมและทดสอบวาล์วโดยเฉพาะ  All Valves Service

การทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบวาล์ว standard API 598 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างสากล.

On Line Safety Valves Test

การทดสอบการทำงานของวาล์วนิรภัยในขณะที่วาล์วติดตั้งใช้งาน

Hydraulic Valves Test Bench

การทดสอบวาล์วผ่านเครื่อง Hydraulic Valves Test Bench