Pumping Trap Station

ท่านต้องการนำคอนเดนเสทกลับไปใช้เพื่อประหยัดพลังงานใช่ไหม?

นำคอนเดนเสทกลับมาใช้งานใหม่ Pumping Trap Station

การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่นั้น จะช่วยให้กระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้เชื้อเพลิง น้ำ และค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพน้ำ ซึ่งการลดการใช้เชื้อเพลิงยังช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Armstrong Pumping Trap ช่วยท่านประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 10% โดยการนำคอนเดนเสทที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส กลับมาใช้งาน ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่จะนำไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ จากอุณหภูมิปกติ 30 องศาเซลเซียสให้ร้อนถึง 90 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ท่านยังสามารถประหยัดน้ำและสารเคมีที่ใช้ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำ

การติดตั้ง Armstrong Pumping Trap
โดยทั่วไปควรมีถังเปิด (VENTED RECEIVER) เพื่อรองรับคอนเดนเสทจากสตีมแทรปหรืออุปกรณ์อื่น ก่อนเข้าสู่คอนเดนเสทปั๊ม ระดับคอนเดนเสทปั๊มจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับถังเปิด แล้วทำการเดินท่อไอน้ำ และท่อระบาย (VENT) ระดับความสูงของคอนเดนเสทที่ถูกยก จะขึ้นอยู่กับความดันของไอน้ำที่เข้าสู่คอนเดนเสทปั๊ม ในทางทฤษฎีความดัน 1 บรรยากาศจะสามารถยกน้ำได้สูง 10 เมตร แต่ในทางปฏิบัติต้องคำนึงถึงค่าความเสียดทานและความดันย้อนกลับ (BACK PRESSURE) ในระบบท่อด้วย

Armstrong Pumping Trap Receiver Package ชุดประกอบเสร็จพร้อมถัง
เรามีชุดประกอบเรียบร้อยพร้อมถังไว้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งชุดคอนเดนเสทปั๊ม
– คอนเดนเสทปั๊ม 1 ชุด จะใช้กับถัง 1 ใบ หรือ คอนเดนเสทปั๊ม 2 ชุด ใช้กับถัง 1 ใบ เพื่อไว้เป็นชุดสำรอง 1 ชุด

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคอนเดนเสทว่ามีมากน้อยเพียงใด  ชุดประกอบเสร็จพร้อมถังนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ถอดประกอบและซ่อมแซมได้ง่าย อุปกรณ์กลไกภายในคอนเดนเสทปั๊มทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ส่วนตัวถังทำด้วยเหล็กเหนียวพร้อมอัดความดันตามมาตรฐาน ASME CODE

บริษัทอัลฟ่ากรุ๊ป มีวิศวกร พร้อมไว้คอยให้บริการด้านคำปรึกษา การติดตั้งและการออกแบบระบบไอ้น้ำ ระบบคอนเดนเสท ระบบน้ำ ระบบน้ำมันร้อน และอื่น ๆ

Pumping Trap แบรนด์ ARMSTRONG จะช่วยท่านประหยัดเชื้อเพลิง โดยการนำคอนเดนเสทกลับมาใช้งาน
อัลฟ่ากรุ๊ป พร้อมให้บริการงานออกแบบชุดประกอบเสร็จพร้อมถัง ถอดประกอบและซ่อมแซมได้ง่ายอุปกรณ์กลไกภายในคอนเดนเสทปั้มทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ส่วนตัวถังทำด้วยเหล็กเหนียวพร้อมอัดความดันตามมาตรฐาน ASME CODE

– ใช้การขับเคลื่อนจากไอน้ำหรืออากาศแรงดันสูงแทนที่จะเป็นไฟฟ้า
– เหมาะกับการใช้งานในระบบ condensate return เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไม่แน่นอน
– ลดปัญหาการรั่วซึมที่ซีล ที่มักจะพบบ่อยในปั๊มไฟฟ้า
– แมคคานิคปั๊มน้ำไม่เกิด cavitation เหมือนที่เราจะพบบ่อยในปั๊มไฟฟ้า
– ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนื่องจากไม่มีชุดซีลหรือใบพัดให้ซ่อมบำรุง
– รับประกันการทำงานของระบบภายในถึง 3 ปี

Alpha Group

Steam & Fluid Control Solutions

“จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย”

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าด้านวาล์ว ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุม สำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจากทั่วโลก พร้อมส่งมากกว่า 5,000 รายการ