Alpha Group InstrumentationAlpha Group Instrumentation

Instruments

FlowPressureLevelTemperature

เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม เลือกใช้ได้ตามประเภท

Alpha Group InstrumentationAlpha Group Instrumentation

หมวดหมู่สินค้า

เครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม เลือกใช้ได้ตามประเภท

Flow Measurement

เครื่องวัดการไหลแบบใช้ความร้อน

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่อง

เครื่องวัดการไหลแบบวอร์เท็ค

flow meter

เครื่องวัดการไหลแบบโคริโอลิส

flow meter

เครื่องวัดการไหลแบบคลื่นเสียง

flow meter

เครื่องวัดการไหลแบบเข็ม

flow meter

เครื่องวัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก

flow meter

เครื่องวัดการไหลแบบออซซิเลชั่น

มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน

Pressure Measurement

เครื่องมือวัดความดันแบบสวิทช์

เครื่องมือวัดความดัน

เกจ์วัดความดัน

Level Measurement

เครื่องมือวัดระดับแบบสวิทช์

เครื่องมือวัดระดับ

มาตรวัดระดับน้ำ

Temp Measurement

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ RTD

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ Thermocouple

อุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องการวัดสัมผัสเครื่องมือวัด

เกจ์วัดอุณหภูมิ

Accessories

อุปกรณ์บันทึกค่า Data logger

อุปกรณ์ข้อต่อและวาล์ว สแตนเลส

Brochure Instrument

ภาพรวมทั้งหมด สินค้าอุปกรณ์เครื่องมือวัด แสดงผล หรือควบคุมจาก Kobold ครบทุกอุปกรณ์การวัดของกระบวนการผลิตต่างๆ จากประเทศ Germany ดาวน์โหลดดูโบชัวร์ ได้ที่ด้านล่าง

Alpha Group

Steam & Fluid Control Solutions

“จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย”

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าด้านวาล์ว ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุม สำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจากทั่วโลก พร้อมส่งมากกว่า 5,000 รายการ