Hydraulic Valves Test Bench

การทดสอบวาล์วผ่านเครื่อง Hydraulic Valves Test Bench

วาล์ว คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบท่อเพื่อการควบคุมการไหล ดังนั้นวาล์วจึงต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ ไม่รั่วเมื่อปิดสนิท ซึ่งการทดสอบคุณสมบัติดังกล่าว จึงต้องใช้อุปกรณ์ จำลองเสมือนการติดตั้งจริง ใช้ได้กับวาล์วหลากหลายประเภท เช่น gate, globe, check valves เป็นต้น

ซึ่งในการทดสอบ จะแบ่งออกตามลักษณะวาล์ว เช่น การทดสอบตัวเรือน (Shell Test) การทดสอบลิ้นวาล์ว (Seat Test) การทดสอบการย้อนกลับ (Back Seat Test) โดยทั่วไป ของไหลที่ใช้ทดสอบไหลผ่านด้วยแรงดันอาจเป็นน้ำหรือลม

การทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบวาล์ว standard API 598 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างสากล

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ของอัลฟ่ากรุ๊ป จะมี 3 รุ่น ได้แก่
1. Hydraulic Test Bench YFT 400 ใช้กับวาล์วหน้าแปลน ขนาด 6”-16” class #150, #300, #600
2. Hydraulic Test Bench YFT B100 ใช้กับวาล์วหน้าแปลนหรือสวมเชื่อมหรือชนเชื่อม ขนาด ½”-6” class #150 to #2500
3. Hydraulic Test Bench YFB /M / 300 ใช้กับวาล์วหน้าแปลน ขนาด ½”- 10” class #150, #300

Alpha Group

Steam & Fluid Control Solutions

“จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย”

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าด้านวาล์ว ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุม สำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจากทั่วโลก พร้อมส่งมากกว่า 5,000 รายการ