INOXMIM – Product

อัลฟ่ากรุ๊ปตัวแทนจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม แบรนด์ INOXMIM ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตอาหาร (Food Grade) โดย กระบวนการผลิตต้องออกแบบและเลือกอุปกรณ์เป็นพิเศษ

Title

Go to Top