Pump Performance Test

อัลฟ่ากรุ๊ป พร้อมให้บริการงานทดสอบประสิทธิภาพการทำงานการโดยรวมของปั๊ม Pump performance test  ซึ่งมีการวัดผลและทดสอบโดยวิศวกรผู้ชำนาญ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา

Pump performance test

Alpha Group

Steam & Fluid Control Solutions

“จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย”

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าด้านวาล์ว ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุม สำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจากทั่วโลก พร้อมส่งมากกว่า 5,000 รายการ