แนะนำการติดตั้ง Water seal pot และ Control line ที่มากับวาล์ว PRV

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ วาล์วลดแรงดัน หรือที่นิยมเรียกกันว่า Pressure reducing valve ให้มากยิ่งขึ้น ควรติดตั้ง Water seal pot และ control line เพื่อควบคุมการไหลให้คงที่มากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของการติดตั้งนั้นจะเป็นอย่างไร อัลฟ่ากรุ๊ปหาคำตอบมาให้ค่ะ

1. เพื่อให้ Pressure reducing valve สามารถควบคุมแรงดันได้คงที่มากยิ่งขึ้น ควรติดตั้ง ระยะการติดตั้ง Control Line ให้อยู่ห่างจากหน้าแปลนของ Valve ตัวสุดท้าย 10 เท่าของขนาดท่อหรือ ระยะห่างน้อยสุด 1 เมตร

2. ควรติดตั้ง Control Line กับท่อทางออกของท่อส่งไอน้ำไม่ควรเจาะที่ใต้ท่อ ควรเจาะที่ด้านบน หรือด้านข้าง เนื่องจากถ้าเจาะที่ใต้ท่ออาจจะทำให้มีเศษสิ่งสกปรกไปอุดตันได้

3. ควรติดตั้ง Water Seal Pot ให้ขนานกับท่อไอน้ำ

4. ก่อนเดินระบบต้องทำการเติมน้ำให้เต็ม Water Seal Pot โดยการเติมน้ำให้เต็มจนล้นก่อนจึงปิดฝา และตรวจสอบว่ามีจุดรั่วไหลหรือไม่ถ้ามีให้รีบแก้ไขก่อน และระหว่างการเติมน้ำเข้าไปนั้น ใน Water Seal Pot ควรเปิด Plug เพื่อไล่อากาศออกให้หมดจนมีน้ำล้นออกตรงรู Plug จึงปิด Plug และเติมน้ำใน Water Seal Pot ให้เต็มการไล่ อากาศออกให้หมดก่อนจะช่วยป้องกันการเกิด Air Block ซึ่งจะทำให้ Diaphragm ไม่เคลื่อนที่