ARMSTRONG – Steam Filter

Armstrong

จากประเทศ U.S.A.

ไอน้ำหรืออากาศที่คุณใช้สะอาดแล้วหรือยัง

พบกับอุปกรณ์กรองไอน้ำมาตรฐานสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไอน้ำคุณภาพและความสะอาดสูงเป็นพิเศษมี FDA Approve ใช้ในกระบวนการอาหารและยาได้

Steam Filter จาก Armstrong กรองได้ระดับ 1µm, 5µm หรือ 25µm ด้วยไส้กรอง Sintered Stainless ด้วยความแข็งแรงของตัวกรองสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายกับวัตถุดิบที่ต้องการกรองและทุกช่วงอุณหภูมิ เช่น กรองไอน้ำและกรองอากาศในกระบวนการอุตสาหกรรม

สำหรับ การนำไอน้ำหรืออากาศเข้าไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง ให้ยังคงสะอาดได้มาตรฐาน เช่นการผลิตอาหาร, เครื่องดื่ม, ยา, เคมีภัณฑ์และการทำความสะอาดภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆ
รวมถึงระบบอัดอากาศที่ต้องการอากาศที่สะอาดเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค

• Armstrong Steam Filter(ASF) คือชุดกรองที่ทำจากวัสดุ Stainless Steel 304 หรือ 316
• Armstrong Steam Filter Sanitary (ASFS) มาพร้อมกับ sanitary clamp

Documentations


Category: Tag:

Description

อัลฟ่ากรุ๊ป ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของ ARMSTRONG INTERNATIONAL ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไอน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมทีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น กับดักไอน้ำ ตัวระบายอากาศ อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำร้อน อุปกรณ์กรองไอน้ำ และอื่นๆ

Additional information

Brands

Steam & Condensate

Steam Filter

Product Subtype

Steam Filter (ASF)

Title

Go to Top