ARMSTRONG – Steam Filter

Armstrong

จากประเทศ U.S.A.

ไอน้ำหรืออากาศที่คุณใช้สะอาดแล้วหรือยัง

อุปกรณ์กรองไอน้ำ มาตรฐานสูงเพื่ออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไอน้ำคุณภาพที่มีความสะอาดสูงเป็นพิเศษ

Steam Filter จาก Armstrong กรองได้ระดับ 1µm, 5µm หรือ 25µm ด้วยไส้กรอง Sintered Stainless ด้วยความแข็งแรงของตัวกรองสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายกับวัตถุดิบที่ต้องการกรองและทุกช่วงอุณหภูมิ เช่น กรองไอน้ำและกรองอากาศในกระบวนการอุตสาหกรรม

• มี FDA Approve ใช้ในกระบวนการอาหารและยาได้
• ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 3-A Sanitary Standard ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Armstrong Steam Filter(ASF) คือชุดกรองที่ทำจากวัสดุ Stainless Steel 304 หรือ 316
• Armstrong Steam Filter Sanitary (ASFS) มาพร้อมกับ sanitary clamp

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้ไอน้ำหรืออากาศเข้าไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง จึงจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์กรองไอน้ำ เพื่อให้ได้ไอน้ำที่มีคุณภาพและความสะอาดสูงเป็นพิเศษ เช่น
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมการยา, เคมีภัณฑ์, การทำความสะอาดภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆ รวมถึงระบบอัดอากาศที่ต้องการอากาศที่สะอาด เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค

Documentations


Category: Tag:

Description

อัลฟ่ากรุ๊ป ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของ ARMSTRONG INTERNATIONAL ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไอน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมทีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น กับดักไอน้ำ ตัวระบายอากาศ อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำร้อน อุปกรณ์กรองไอน้ำ และอื่นๆ

Additional information

Brands

Steam & Condensate

Steam Filter

Product Subtype

Steam Filter (ASF)

Title

Go to Top