Kobold – Electronic flow monitor model KAL-K

Kobold

จากประเทศ Germany

Electronic Flow Monitor

● Range: approx. 4 … 200 cm/s
● pmax: 100 bar
● Temperature of medium: -20 … +80 °C
Option: 0 … +120 °C
● Process connection:
G ¼, G ½, G ¾
M12x1, ¼” NPT, ½” NPT, ¾” NPT
Tri-Clamp®

Download

Description

Thermal Mass Flow Meter เป็นค่าคุณสมบัติของสะสารในการสะสมพลังงานความร้อนไว้กับตัว การสะสมความร้อนของทั้งสองสะสารจะไม่เท่ากัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น วัตถุที่มีน้ำหนักและความหนาแน่นสูง จะสะสมความร้อนได้มากกว่า ทั้งนี้การสะสมความร้อนไม่หยุดอยู่แค่การสะสมพลังงานความร้อนของสะสารเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อบรรยากาศรอบสะสารมีการเปลี่ยนแปลงหรือเย็นลง ความร้อนที่สะสมไว้ก็จะแผ่รังสีออกมา ตามกฎของฟิสิกส์ที่ว่าจุดที่มีพลังงานมากจะแผ่พลังงานไปยังจุดที่มีพลังงานน้อยกว่าเสมอ ฉะนั้นพื้นที่โดยรอบสะสารนั้นจึงมีความอุ่นหรือร้อนอยู่อยู่เสมอ

ใช้หลักการวัดตรวจวัดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 จุดด้วย RTD sensor เมื่อมีไหลผ่านของแก็สหรือของเหลว จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและสัมพันธ์กับอัตราการไหลนั้น Convertor จะคำนวณและแสดงค่าอัตราการไหล พร้อมส่งสัญญาณของการไหลสะสมเป็น Pulse Output / Analog Output / Switch ไปยังอุปกรณ์ในส่วนควบคุมกระบวนการ ซึ่งThermal Mass Flow Meter นี้เหมาะกับการใช้วัดหาอัตราการไหลเชิงมวลในการวัดปริมาณของแก็ส อากาศ หรือของเหลว เป็นต้น

โบรชัวร์สินค้าด้านเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม

Additional information

Flow Meter

Thermal Mass Flow Meter

Instruments Brands

Title

Go to Top