SOCLA – Pressure Relief Valve Type CL401/CL401C

Socla

จากประเทศ france


Control valves
Overpressure protection, discharge valve
รุ่น CL401/CL401C วาล์วควบคุมแรงดัน เหมาะสำหรับติดตั้งบนระบบท่อหลัก (in line) ควบคุมแรงดันต้นท่อ พร้อมป้องกันปั๊มน้ำทำงานหนักเกินไป และ ป้องกันแรงดันผิดปกติทั้งเกินและต่ำ บางรุ่นมีการติดตั้ง Check Valve เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ ช่วยให้ระบบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ควบคุมและรักษาระดับแรงดันต้นท่อให้อยู่ในระดับคงที่
• สำหรับรุ่น CL401C จะมี check valves ติดตั้งไว้ภายในเพื่อช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ เมื่อมีกระแสน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาในระบบ check valves จะปิดโดยอัตโนมัติ
• ช่วยรักษาแรงดันด้านดูด (suction pressure) ของปั๊มน้ำ ไม่ให้ต่ำกว่าค่าที่ปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้ปั๊มน้ำเสียหายได้ ป้องกันปั๊มทำงานเกินกำลัง

Documentations

Description

วาล์วควบคุมแรงดัน  ติดตั้งบนระบบท่อหลัก เหมาะสำหรับระบบน้ำที่มีปั๊มน้ำ ช่วยควบคุม และ รักษาแรงดัน ป้องกันปั๊มน้ำทำงานหนักเกินไป ป้องกันแรงดันผิดปกติทั้งเกิน และ ต่ำ บางรุ่นมีการติดตั้ง Check Valve เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพให้กับระบบน้ำ

Additional information

Brands

Type of Valves

Regulating Valve

Product Subtype

Control valve – Pressure relief valve
Type CL401/CL401C

Title

Go to Top