ZOOK – Explosion Vents

ZOOK

จากประเทศ USA


Explosion Vents อุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่ระบายแรงดันรุนแรงที่เกิดจากการระเบิด จากการเผาไหม้ของฝุ่นหรือก๊าซ เพื่อช่วยลดความเสียหายของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบได้

Range of Products

● CVF
● CVP
● CVIIF
● CVIIP

Documentations

Description

อัลฟ่ากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของ ZOOK ผู้ผลิต Rupture disk แผ่นดิสก์ระบายแรงดันที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการป้องกันแรงดันส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ จากประเทศ USA

Additional information

Rupture Disk

Explosion Vent

Rupture Disk Brands

Title

Go to Top