Alpha Group

Internshipsการฝึกงาน

Alpha Group Co., Ltd. | Steam & Fluid Control Solutions

หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่มีศักยภาพที่สุดนั้นคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งปันความรู้แก่น้องนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยแห่งการทำงาน จึงได้มีการจัดทำโครงการรับนักศีกษาฝึกงานขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานจริง ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานจริงในอนาคต นอกจากนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมการทำงานกับทางบริษัทฯ ในอนาคต

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการฝึกงาน

Alpha Group is a specialist of steam and fluid control solution, we are now seeking for

ณัฐชยา วงศ์ข้าหลวง

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ทำไมถึงเลือกมาฝึกงานที่อัลฟ่ากรุ๊ป ?
อันดับแรกคือว่านได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และพบว่าเป็นบริษัทฯ ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งในกระบวนการทำงานน่าจะเกี่ยวข้องกับแขนงงานทางด้านโลจิสติกส์ที่กำลังศึกษาอยู่ และมองว่าถ้ามาฝึกงานที่อัลฟ่ากรุ๊ป ก็น่าจะสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้ในการฝึกงานได้ค่ะประกอบกับที่ตั้งบริษัทฯ ก็ใกล้บ้านและสะดวกในการเดินทาง

ความรู้สึกในวันแรกที่มาฝึกงาน ?
ตื่นเต้นค่ะ เพราะเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่เราไม่เคยมีโอกาสสัมผัสมาก่อน แล้วก็รู้สึกกดดันตัวเองด้วย เพราะว่านไม่ค่อยได้ติดต่อและทำงานร่วมกับผู้ใหญ่มาก่อน ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กับเพื่อนๆ ทำให้กังวลในการปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ จะต้องพูดยังไง จะต้องวางตัวแบบไหนเวลาที่มาฝึกงานที่นี้ แต่พอได้มาฝึกงานจริงในวันแรก ต่างจากที่คิดมากเลยค่ะ พี่ๆเข้ามาชวนเราคุยเพื่อลดความกดดัน สอนงานและให้เราได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เราก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะ

ความประทับใจที่ได้รับจากการฝึกงานที่อัลฟ่ากรุ๊ป
ว่านได้รับมิตรภาพที่ดี พี่ๆทุกคนน่ารัก ดูแลเป็นอย่างดี และเป็นกันเองมากๆ รวมทั้งได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในบทเรียนด้วยค่ะ

สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวฝึกงานบ้าง
อยากให้น้องๆทุกคนที่กำลังจะเริ่มฝึกงาน อย่ากดดันตัวเอง ทำทุกอย่างให้เต็มที่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆที่ได้รับระหว่างฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานจริงต่อจากนี้ค่ะ

ปฏิภาณ ศรีโสภา

ศึกษาอยู่ ปวช. 3/3 สาขายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ทำไมถึงเลือกมาฝึกงานที่อัลฟ่ากรุ๊ป ?
อยากได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกเหนือจากที่เรียนในสาขา หรือในห้องเรียน ตำราเรียน ซึ่งในส่วนของบริษัทอัลฟ่ากรุ๊ป ตามที่ได้รู้จักจะเป็นในเรื่องของวาล์ว ซึ่งถือว่าแปลกใหม่ และยังไม่เคยรู้จักเลยอยากจะมาลองดูน่าจะได้ความรู้ใหม่ ๆ ดี

ความรู้สึกในวันแรกที่มาฝึกงาน ?
มีความกังวล กลัวว่าจะเข้ากับพี่ๆ ไม่ได้ วางตัวไม่ถูก กลัวไปหมดเพราะยังไม่เคยรู้จักวาล์ว มาก่อนด้วย เลยกลัวไปหมด แต่พี่ ๆ ในทีมที่สอนงานเป็นกันเองมาก พูดคุยดี ทำให้ความกลัวหายไปครับ

ความประทับใจที่ได้รับจากการฝึกงานที่อัลฟ่ากรุ๊ป
พี่ๆ มีความเป็นกันเอง สอนงานดี สอบถามได้ตลอด ให้คำแนะนำการสอนงานได้ดี

สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวฝึกงานบ้าง
ไม่อยากให้คิด หรือกังวลไปก่อนว่าเราจะทำไม่ได้ เพราะพี่ ๆ เค้าเป็นกันเองมากและเก็บความรู้ให้มากๆ เพราะการฝึกงานไม่เหมือนในตำราเรียน หรือในห้องเรียนเลยครับ