INVENT – HYPERCLASSIC Mixing System เครื่องกวนพร้อมเติมอากาศ

Invent

จากประเทศ Germany

Hyperboloid mixer

Invent Mixer/Aerator นวัตกรรมเครื่องกวนพร้อมเติมอากาศพร้อมใบพัดที่ทำจากวัสดุ FRP คุณภาพสูง มีจุดเด่นด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายเท Oxygen และกำจัดปัญหาด้านตะกอนในก้นบ่อ

จุดเด่นของใบกวน

– เป็นการกวนผสมที่มีประสิทธิภาพ เป็นเนื้อเดียวและตีฟองกระจายได้อย่างละเอียด
– ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอัตราสูง
– เหมาะสมกับกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบรับปริมาณน้ำเสียได้แบบต่อเนื่อง และบำบัดเป็นช่วงเวลาตามปริมาณน้ำเสียบ่อต่อบ่อ
– สามารถรับปริมาณน้ำเสียในอัตราสูงๆได้
– ต้องการการบำรุงรักษาน้อย ง่ายในการดูแล
– ไม่ก่อให้เกิดฝอยน้ำลอยเหนือผิว หรือเสียงดังรบกวน

Documentations


Description

ด้วยการออกแบบใบกวนที่มีลักษณะพิเศษที่เรียกว่า hyperboloid-mixer ทำให้มีการหมุนวนของน้ำเสียที่มีกระแสการไหลวนเป็นวงกลม และเกิดกระแสวนปั่นป่วนที่พื้นก้นบ่อที่เรียกว่า micro-vortices จะเกิดการผสมผสานได้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการเติมอากาศด้วย จะทำให้มวลออกซิเจน ไหลวนไปกับกระแสวงกลมดังกล่าว ซึ่งทำให้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียที่ต้องการบำบัดได้ดียิ่งขึ้น

Application

Denitrification basin, Bio-P removal, Sludge Storage Tank, Flocculation

catalog pump

Additional information

Pump Brands

Application

Type

Hyperboloid mixer

Title

Go to Top