YOSHITAKE – Strainer Type SW-10-10S

Yoshitake

จากประเทศ Japan

Duplex Strainer…For Water, Oil

• Duplex Strainer จะมีตัวถังกรอง 2 ถัง ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนการใช้งานสลับกันได้ กล่าวคือ หากเราเปิดการใช้งานถังด้านขวา เราก็จะสามารถปิดการใช้งานถังด้านซ้ายแล้วนำถังไปซักล้างได้ โดยที่ไม่ต้องปิดการทำงานของระบบเลย
• สามารถติดตั้งได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้น

Documentations

Description

Strainer ควรถูกติดตั้งเพื่อที่จะปกป้องวาล์วที่ทำงานแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนไลน์ท่อ โดยการป้องกันเศษขยะ สิ่งสกปรกหลากหลายสเกล หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่มักจะผสมอยู่กับของไหลในท่อได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปัญหาให้กับวาล์ว หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นที่ติดตั้งใช้งานในระบบท่อ

Additional information

Brands

Type of Valves

Strainer

Product Subtype

Duplex strainer SW-10, 10S

Title

Go to Top