YOSHITAKE – Strainer Type SY-5

Yoshitake

จากประเทศ Japan

Y-Strainer…Mainly for Steam & Water

• น้ำหนักเบา ขนาดกะทดรัด และออกแบบออกมาให้ใช้งานง่าย
• ติดตั้งได้ทุกทิศทาง แนวนอน หรือ แนวตั้ง
• ป้องกันการไหลช้า (Low flow resistance)
• For Steam, Air, Cold / Hot water and oil

SY-5
• แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0MPa
• อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 220°C
• วัสดุตัววาล์ว Ductile cast iron
• วัสดุตะแกรง Stainless steel
• ข้อต่อ JIS Rc

Documentations

Description

Strainer ควรถูกติดตั้งเพื่อที่จะปกป้องวาล์วที่ทำงานแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนไลน์ท่อ โดยการป้องกันเศษขยะ สิ่งสกปรกหลากหลายสเกล หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่มักจะผสมอยู่กับของไหลในท่อได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปัญหาให้กับวาล์ว หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นที่ติดตั้งใช้งานในระบบท่อ

Additional information

Brands

Type of Valves

Strainer

Product Subtype

Y type strainer SY-5

Title

Go to Top