เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันนิทรรศการสหกิจศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งการเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ได้เป็นตัวเเทนของ 1 ในสถานประกอบการเพื่อแนะแนวอาชีพให้กับน้องๆนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ นำทีมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทและทีมฝ่ายบุคคลเพื่อแนะนำอาชีพให้กับน้องๆโดยตรง และยังเปิดรับสมัครงาน สำหรับน้องๆที่กำลังตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพให้ได้ ตรงกับความถนัด ความสนใจ และทักษะ ของตนเอง

บริษัทอัลฟ่ากรุ๊ป ต้องขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มา ณ ทีนี้ ในการได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้