เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสร่วมบริจาคและส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เนื่องในกิจกรรม CSR ประจำปีของทางบริษัท

อัลฟ่ากรุ๊ป ขอเป็นอีกหนึ่งที่จะสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนเหล่า ในการร่วม “ปันน้ำใจ” ให้กับน้องๆ