PTT Supplier Day 2023

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ค้า ประจำปี 2566 เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพและนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมก้าวต่อไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ได้ขึ้นรับรางวัลโล่และประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า ซึ่งมีผลการประเมินด้าน ESG อยู่ในระดับ “ดีมาก”

รางวัลนี้มาจากงานขายสินค้า และกลุ่มงานบริการด้าน Service ของทีม AIS (ALPHA Industrial Services Co. Ltd.) ซึ่งอยู่ในเครือของ อัลฟ่ากรุ๊ป ด้วยเช่นกัน

ซึ่งสิ่งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทางบริษัท ที่ต้องการจะส่งมอบสินค้าและงานบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกๆท่าน ทาง บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ยังคงไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อความยั่งยืนต่อไป