YOSHITAKE – Strainer Type SU-20-20S-20C

Yoshitake

จากประเทศ Japan

Basket Strainer …For Water , Oil

• พื้นที่ในการกรองมีขนาดใหญ่
• สามารถถอดเปลี่ยนสกรีนได้ง่าย
• ติดตั้งเฉพาะแนวนอนเท่านั้น

Documentations

Description

Strainer ควรถูกติดตั้งเพื่อที่จะปกป้องวาล์วที่ทำงานแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนไลน์ท่อ โดยการป้องกันเศษขยะ สิ่งสกปรกหลากหลายสเกล หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่มักจะผสมอยู่กับของไหลในท่อได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปัญหาให้กับวาล์ว หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นที่ติดตั้งใช้งานในระบบท่อ

Additional information

Brands

Type of Valves

Strainer

Product Subtype

Basket strainer
SU-20, 20S, 20C

Title

Go to Top