ความแตกต่างของ Pressure reducing valve

1. Pressure reducing valve หรือ PRV ตัวนี้จะชื่อรุ่น ARI PREDU เป็นวาล์วลดแรงดัน
หน้าที่หลักของวาล์วชนิดนี้ คือจะช่วยลดแรงดันทางด้านขาออกของวาล์ว และ ปรับแรงดันให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ โดยมีรูปแบบการทำงานที่เป็นไปในลักษณะดังนี้คือ ถ้าแรงดันทางด้านขาออกเพิ่มขึ้น วาล์วจะทำการปิด และเมื่อแรงดันที่ทางด้านขาออกของวาล์วลดลง วาล์วจะทำการเปิด เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้

Application: วาล์วลดแรงดัน ที่ Downstream(แรงดันขาออก) เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายจากแรงดัน หากมีแรงดันที่ Downstream เพิ่มขึ้น Valve จะหรี่ปิดหน้าวาล์วเพื่อลดแรงดัน เมื่อแรงดันที่ Downstream ลดลง Valve จะเปิดเพื่อรักษาความดัน ที่ต้องการไว้

ตัวอย่างการติดตั้ง Control Line กับ Pressure reducing valve หรือ PRV รุ่น ARI PREDU

2. Pressure regulating controller ตัวนี้จะชื่อรุ่น ARI PREDEX เป็นวาล์วควบคุมแรงดัน

Application: วาล์วควบคุมแรงดันที่ Upstream Pressure (แรงดันขาเข้า) เมื่อมีแรงดันที่ Upstream Pressure เพิ่มขึ้น วาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันและควบคุมแรงดันที่ Upstream Pressure ให้คงที่ไม่เกินค่าความดันที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการติดตั้ง Control Line กับ Pressure reducing valve หรือ PRV รุ่น ARI PREDEX