โดยปกติแล้ว Globe valve ที่เป็นแบบ bellow seal จะมีการรั่วเป็นศูนย์ (Zero leakage) เนื่องจากใช้ความยืดหยุ่นของ โลหะที่ขึ้นรูปเป็น bellow นำมาเป็นตัวกันรั่วได้ 100% อีกทั้งbellow มีโลหะ 2 ชั้น สามารถทนแรงกระแทกและสามารถควบคุมการไหลได้อย่างดี ทนต่อ อุณหภูมิ และความดัน

สาเหตุหลักที่สามารถทำให้ bellow แตกได้

● ไอน้ำที่มีการสูญเสียพลังงานความร้อนจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ หยดน้ำจะก่อตัวรวมกันไหลเข้าไปใน valve พร้อมกับ ไอน้ำที่มีความเร็วสูง ทำให้เข้าไปกระแทก bellow ก่อให้เกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้การก่อตัวรวมกันของหยดน้ำเรียกได้ว่าเป็นการสะสมของcondensate ในระบบ เป็นสาเหตุของการเกิด water hammer ซึ่งส่งผลให้ bellow
● การไหลเกินขีดจำกัดที่จะก่อให้เกิด Cavitation ทำให้เกิดการสั่นที่ตัว bellow อย่างรุนแรง และบ่อยครั้งจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัว bellow
● การกระชากเปิด-ปิด pump (start-stop) ที่เร็วเกินไปทำให้มีน้ำไหลย้อนกลับมากระแทก bellow
● ไม่ควรหรี่ valve จนทำให้ มากกว่า 2 bar จะทำให้ velocity profile สูงขึ้น เข้าไปเฉือน bellow ได้
● นำไปใช้กับ media ที่มีความสกปรก สิ่งสกปรกเหล่านั้นเข้ามากระแทก bellow และทำให้หน้า valve เป็นรอย
● การใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงในการปิดวาล์ว เช่น ประแจเอฟ, คอม้า แรงที่ปิดvalveจะมากเกินไป จะทำ bellow แตกได้

วิธีดูแลให้ Bellow มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

จากสาเหตุด้านบนเราสามารถป้องกัน bellow แตกได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน