การวัดค่า “แรงดันน้ำ” ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับระบบที่ต้องการคงแรงดันไว้ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Reverse Osmosis (RO) หรือการอัดฉีดสารละลาย เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราควรติดอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำทั้งทางด้านดูด และด้านส่งของของตัวปั๊ม เพื่อที่จะได้รู้ถึงความผิดปกติของปั๊มน้ำได้โดยสังเกตจากค่าแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละวันนั่นเอง

ซึ่งเครื่องมือในการวัดค่าแรงดันน้ำนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกันดังนี้

1. เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันแบบอนาล็อคหรือแบบเข็มสามารถพบเห็นได้ทั่วไป แบ่งออกเป็นหลายชนิดซึ่งสามารถวัดได้ทั้งความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันสูญญากาศ ภายในตัวอุปกรณ์อาจมีการบรรจุน้ำมันไตรกลีเซอร์ไรด์เข้าไป เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการอ่านค่าเพราะเครื่องจักรบางชนิดมีแรงสั่นสะเทือนขณะทำงานทำให้เข็มของเกจได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเอง

2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแรงดัน (Pressure Transmitter) เป็นอุปกรณ์ที่วัดและเปลี่ยนค่าแรงดันเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปแบบ 4-20 mA หรือ 0-5 V เพื่อนำมาใช้ต่อในระบบที่ต้องการควบคุมให้แรงดันน้ำคงที่ผ่านตู้ควบคุม (Controller) อีกทั้งยังนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ Inverter เพื่อควบคุมความเร็วรอบของส่วนขับเคลื่อนได้ด้วย