Butterfly valve

วาล์วปีกผีเสื้อ (butterfly valve) แบบ Triple offset เป็นวาล์วที่ได้รับความนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจากทั่วโลก ฝ่ายการผลิตของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับกับวาล์วปีกผีเสื้อประเภทนี้ ได้แก่ กระบวนการกลั่น,ระบบขุดเจาะน้ำมันและก๊าซใต้ทะเล, อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมโดยทั่วไป สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งของเหลวและก๊าซ รวมถึงน้ำ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ไอน้ำ สารเคมี กรด ฯลฯ

What’s “Triple offset”?

Triple offset คือการออกแบบการเยื้องศูนย์ให้มีจุดสัมผัสที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อลดข้อด้อยของ butterfly valve แบบทั่วๆไปที่มักจะมีปัญหา เช่น การรั่วไหลที่เกิดจากลิ้นวาล์วเกิดการติดขัดกับบ่าวาล์ว (Jamming) และ การปิดไม่สนิทที่เกิดจากการเสียดสี และเบียดกันตลอดเวลาระหว่างบ่าวาล์ว และลิ้นวาล์ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต Triple offset จะช่วยลดแรงกดบนผิวหน้าสัมผัสระหว่างลิ้นวาล์ว (Disc) และบ่าวาล์ว (Seat) ที่มักจะมีการเสียดสีกัน

ARI-ZETRIX: Triple offset butterfly valve การออกแบบนี้จะช่วยลดแรงเสียดทาน และทำให้ปิดสนิทไม่ทำให้เกิดการรั่วไหล (zero leak) อีกทั้งยังใช้แรงบิดน้อย หรือ torque ต่ำในการเปิด-ปิด ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

Design for Triple Offset

วาล์วปีกผีเสื้อ butterfly valve แบบ Triple offset
 • First Offset : แกนเพลาที่ลิ้นวาล์วจะเยื้องออกจากศูนย์ของบ่าวาล์วและวัสดุกันรั่ว (sealing) การเยื้องศูนย์ที่จุดนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการรั่วไหล

 • Second Offset : แกนเพลาที่ลิ้นวาล์วจะเยื้องศูนย์กับจุดสมมาตรแกนท่อ ทำให้ไม่เกิดปัญหาการติดขัดกับบ่าวาล์ว (jamming) และทำให้ค่า torques ต่ำลง

 • Third offset : แกนหมุนของบ่าวาล์วเยื้องออกจากจุดสมมาตรกับแกนท่อ จะทำให้การหมุนเปิด-ปิดของวาล์วได้ แบบไร้แรงเสียดทาน และปิดสนิทกันได้อย่างพอดี สามารถหมุนไป-กลับได้ 2 ทิศทาง (bi-directional) ช่วยแก้ปัญหาการเบียดกันระหว่างบ่าวาล์วและลิ้นวาล์วได้เป็นอย่างดี

Benefits for you

 • การรั่วไหลเป็นศูนย์ ( Zero leak) ผ่านมาตรฐานการทดสอบ leakage rate A acc. DIN EN 12266-1 หรือ API 6D
 • Lamellar design เป็นการออกแบบ seat ring เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ปิดสนิทมากยิ่งขึ้น โดยทำจาก stainless steel ที่สลับชั้นกับ graphite
 • Smart sealing ring มีการเพิ่มกระบวนการกันรั่วด้วย spiral would gasket ที่ทำจากวัสดุยืดหยุ่นทนความร้อน sealing ring สามารถทนความร้อนได้ถึง 427 C อีกทั้งยังมี self-
 • aligning ที่ออกแบบให้มีพื้นที่รองรับการขยายตัวของ sealing เมื่อได้รับความร้อน ซึ่งจะช่วยกระจายความร้อนทำให้ปิดสนิทถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงอุณหภูมิ
 • สามารถถอดเปลี่ยน sealing ring ได้อย่างง่าย
 • เคลือบผิวสัมผัสของ seat ด้วย stellite 21® ทำให้ seat มีความแข็งแรงทนทาน
 • Firesafe เป็นการออกแบบให้สามารถทนต่อเปลวเพลิงได้ในช่วงระยะหนึ่ง เมื่อเกิดการลุกไหม้ส่วนของsoft sealing จะละลาย แต่ในส่วนmetal seat ยังสามารถทนไฟได้อยู่ ทำให้วาล์วยังสามารถหมุนเปิดหรือปิดได้อีก 1 ครั้ง
 • Bi-direction seal ใช้งานกับทิศทางการไหลของสารได้ 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งของ shaft side และ disc side
 • ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง และสามารถแทนที่ ball valve ,gate valve และ globe valve ขนาดใหญ่ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง