ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump) เป็นปั๊มที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในแวดวงอุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม หรือแม้กระทั้งใช้งานในครัวเรือน ดังนั้นเราควรทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตัวปั๊ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ปั๊มหอยโข่ง