ในขบวนการผลิตเกี่ยวกับระบบทำน้ำร้อน หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การฆ่าเชื้อ การชำระล้างทำความสะอาดในโรงฆ่าสัตว์ การฆ่าเชื้อโดยการทำ pasteurization ในโรงงานน้ำผลไม้ หรือ การกวน ผสม ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ที่ต้องใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นในขบวนการผลิต จำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนให้คงที่ ใช้เวลาในการทำร้อนน้อยที่สุด โดยยังคงมีอัตราการไหลตามความต้องการ นำมาซึ่งการประหยัดพลังงานความร้อนและน้ำ ส่งผลให้มีค่าตอบแทนกำไรสูงขึ้น

คำตอบสำหรับขบวนการผลิตน้ำร้อน คือ Armstrong Digital Control Valve EMECH ซึ่งอุปกรณ์ทำน้ำร้อนที่ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างละเอียด +/- 1 deg.F , +/- 0.5 deg. C เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทำน้ำร้อนที่ใช้วาล์วควบคุมแบบเดิมๆ EMECH จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า สามารถเร่งทำน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยคงอุณหภูมิควบคุมได้อย่างละเอียด รวมทั้งลดการสึกหรอเชิงกลของชิ้นส่วนที่สัมผัสกันในการเปิดเปิด เช่น ในวาล์วควบคุมทั่วไป ที่ลิ้นวาล์วและบ่าวาล์วออกแบบให้เคลื่อนขึ้นลงในการเปิดปิดคล้ายโกลบวาล์ว แต่ EMECH เคลื่อนที่เปิดปิดในแนวระนาบ คือ การบดปิดของลิ้นวาล์วและบ่าวาล์ว (Rotary 3-port mixing)

ทำไมต้องเลือกใช้ EMECH Digital Control Valve

 • ตัดกระบวนการการต้มน้ำร้อนแบบถังเก็บที่ต้องใช้การหมุนเวียนน้ำเพื่อเพิ่มความร้อน เพราะ EMECH สามารถทำความร้อนได้ในทันทีทันใด นั่นหมายถึง การเพิ่มปริมาณการทำน้ำร้อนได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลง
 • ไม่ต้องรอหรือมีขั้นตอนอุ่นน้ำใดๆในการเริ่มต้นการทำน้ำร้อน เพราะสามารถทำน้ำร้อนตอบสนองการใช้งานได้ทันที
 • ประหยัดน้ำและพลังงานความร้อน
 • ขจัดปัญหาการรอคิว ในขบวนการทำความสะอาด เพราะสามารถนำน้ำร้อนไปใช้ได้เลยมากเท่าที่ต้องการ
 • ในทางบัญชีจะเห็นได้ว่า กิจการมีกำไรสูงขึ้น ลดการสูญเสียต้นทุนของพลังงาน เพราะสามารถเร่งขบวนการผลิตได้เร็วขึ้น หมดปัญหาการสูญเสียพลังงานที่ไม่ก่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิต
 • ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ที่มาจากขบวนการผลิตที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ เช่น การสูญเสียที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปทำให้ผลิตภัณฑ์สุกเกิน หรืออุณหภูมิต่ำเกินไปทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สุก
 • ข้อดีของการใช้เวลาเริ่มต้นต่ำ อุณหภูมิเข้าสู่ค่าควบคุมได้เร็ว ทำให้สามารถเร่งขบวนการผลิต
 • EMECH สามารถใช้ในงานประเภทไหนได้บ้าง

  • ใช้แทนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ (shell and tube heat exchanger) หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger)
  • หม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้ heating coil
  • ขบวนการฆ่าเชื้อ (Pasteurization Process) สำหรับอุตสาหกรรมน้ำผลไม้
  • ผู้ผลิตเครื่องผสมแป้งโดว์ในการทำเบเกอรี่
  • ขบวนการผลิตเครื่องสำอาง สบู่ แชมพู
  • Plant CIP (Clean In Place)
  • อุตสาหกรรมอาหาร ขนม
  • อุตสาหกรรมฟอกย้อม
  • โรงฆ่าสัตว์ เชือดไก่ การชำระล้าง ถอนขน ฆ่าเชื้อ
  • อื่นๆ เช่น การผสมอุ่นร้อนของน้ำสำหรับการเตรียมน้ำตาลข้น (syrup) การผลิตท่อปราศจากเชื้อของวัคซีน หรือท่อสำหรับทำ sterilization

  ตัวอย่างการใช้ EMECH ในโรงงานไก่ ในประเทศไทย
  ในขบวนการตีขนไก่ ซึ่งใช้น้ำร้อนพ่นไก่ที่ฆ่าแล้ว เพื่อให้รูขนไก่เปิดออก ง่ายต่อการตีขนให้หลุดจากตัวไก่ เดิมใช้ plate heat exchanger ทำน้ำร้อนในบ่อเตรียมน้ำ โดยใช้ circulation process เพื่อให้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้ได้ตามต้องการ และต้องสัมพันธ์กับปริมาณน้ำร้อนที่ดึงไปใช้

  ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามต้องการ เช่น อุณหภูมิต่ำไปจะถอนขนไก่ไม่หมด หรืออุณหภูมิสูงเกินไป เนื้อไก่ก็จะสุก และเนื่องจากขบวนการนี้เป็นแบบต่อเนื่อง คือ ตัวไก่แขวนราว เคลื่อนที่ โดยสัมพันธ์กับการพ่นของน้ำร้อน เมื่อสิ้นสุดระยะทาง นั่นคือต้องพอดีรูขนเปิดถอนขนได้หมด

  ตัวแปรสำคัญที่ต้องควบคุมเพื่อให้ขบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด การสูญเสียน้อยสุดคือ

  1. การควบคุมอุณหภูมิด้วยความเที่ยงตรง (Temperature control with accuracy)
  2. การควบคุมอัตราการไหล (Flowrate Control)

  EMECH ตอบสนองตัวแปรดังกล่าวได้สมบูรณ์แบบที่สุด ในการทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ นอกจากนี้ EMECH ยังสามารถตั้งค่าได้หลายจุดเพื่อตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย