ON-OFF CONTROL (pump)

เมื่อระดับน้ำลดลงจนถึงจุดที่กำหนด Level sensor/Level transmitter จะส่งสัญญาณไปสั่ง on ปั๊มเพื่อให้ปั๊มเติมน้ำเข้าสู่หม้อไอน้ำและสัญญาณจะสั่งตัดปั๊ม หรือจะสั่งหยุดเติมน้ำเมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่กำหนด ตามมาตรฐาน UK ถ้าหม้อไอน้ำขนาดไม่เกิน 8,000 kg/h สามารถใช้การควบคุมแบบ เปิด-ปิดได้ อย่างไรก็ตามการควบคุมแบบเปิด-ปิดเป็นระบบเก่าที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก  เนื่องจากเมื่อปั๊มทำงานน้ำเย็นที่เข้ามาในหม้อต้มจะทำให้แรงดันในหม้อต้มลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบเผาไหม้ต้องทำงานเปิดปิดบ่อยครั้ง

สรุปการควบคุมระดับเปิด / ปิด

ข้อดี

 • ใช้ง่าย

 • ราคาไม่แพง

 • เหมาะสำหรับหม้อไอน้ำแบบ stand-by

ข้อเสีย

 • หม้อไอน้ำแต่ละตัวต้องใช้ปั๊มป้อนของตัวเอง

 • การสึกหรอของปั๊มป้อนและเกียร์ควบคุมมีการสึกหรอมากขึ้น

 • ความดันและอัตราการไหลของไอน้ำผันผวน

 • เกิด carry over

 • มีโอกาสสูงที่จะเกิดปัญหาในการทำงานในแต่ละวัน หาก load การทำงานไม่คงที่

MODULATING CONTROL

MODULATING CONTROL (2-way)

MODULATING CONTROL (3-way)

การควบคุมระดับน้ำภายในหม้อไอน้ำจะถูกควบคุมด้วย Controller โดยอุปกรณ์ควบคุมจะรับสัญญาณจากโพรพและส่งสัญญาณไปยังวาล์วเพื่อเร่งหรี่ ทำให้วาล์วสามารถเติมน้ำเข้าสู่หม้อต้มได้ตลอดเวลา จะไม่เกิดการพร่องของน้ำเหมือนกับระบบ on-off

ซึ่งข้อแตกต่างกันของการใช้งานแบบ 2-way กับ 3-way คือ 2-way จะใช้การเดินท่อบายพาสน้ำส่วนเกินกลับเข้าสู่ feed tank โดยใช้วาล์วหรือ orifice plate ซึ่งต้องอาศัยแรงดันอั้นเพื่อส่งน้ำกลับไปยัง feed tank การต่อระบบแบบนี้นอกจากจะส่งผลต่อปั๊มให้เกิดการอั้นของแรงดันแล้ว อายุการใช้งานของวาล์วก็จะสั้นลง ดังนั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีควรเป็น วาล์วควบคุมแบบ 3-way เพื่อป้องผลเสียจากข้างต้น

สรุปการปรับระดับการควบคุม

ข้อดี

 • แรงดันไอน้ำ หรือ ความร้อนของหม้อไอน้ำคงที่

 • การทำงานของหม้อไอน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ช่วยลด thermal stress บน boiler shell

 • ช่วยลดการเกิด carryover

 • ยืดอายุการใช้งานของปั้มน้ำและหัวเผาของหม้อไอน้ำ

ข้อเสีย

 • ราคาสูงกว่าระบบ on-off

 • ไม่เหมาะสำหรับการทำงานแบบ stand-by

 • อาจมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเนื่องจากปั้มน้ำที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

ARI STEVI 453 (3 way control valve)

อุปกรณ์สำคัญสำหรับระบบควบคุมระดับน้ำป้อนเข้า boiler แบบอัตโนมัติ

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของระบบ modulating control เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่จะป้อนเข้าสู่ boiler ให้ตรงกับความต้องการไอน้ำ ช่วยให้ระดับน้ำในหม้อไอน้ำมีความเสถียรภาพมากขึ้น และยังมีการพัฒนาระบบให้มี pump spill back เพื่อให้ระบบมีการหมุนเวียนน้ำกลับเข้า feed tank หรือ Deaerator โดยไม่ทำให้เกิดการอั้นแรงดันของปั้มน้ำด้วย

นอกจากข้อดีที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ด้วยการออกแบบภายในให้หน้าวาล์วเป็นแบบ perforate plug เพื่อลดและป้องกันการเกิด cavitation ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้วาล์ว 3-way หรือ 2-way ทั่วๆไป มีอายุการใช้ที่สั้น

FEED WATER CONTROL VALVE WITH PUMP SPILL BACK