วาล์วที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมปริมาณหรืออัตราการไหลของ ของไหล ซึ่งการควบคุมการไหลเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมขบวนการผลิตของระบบภายในโรงงาน มีทั้งใช้ผู้ควบคุม (Operator) หรือ ใช้ระบบอัตโนมัติที่ควมคุมด้วยระบบไฟฟ้า, ลม  อัลฟ่ากรุ๊ป ได้มีตัวอย่างวาล์วที่ใช้ควบคุมการไหลโดยใช้ผู้ควบคุม (Operator) มาแนะนำกันค่ะ

Butterfly Valve

การเปิดปิด หรี่ หรือ เปลี่ยนแปลงปริมาณการไหล จะเหมือนกับ Ball Valve ใช้หน้า valve ที่มีลักษณะเป็น Disc หมุน 90° เพื่ออยู่ต่ำแหน่งเปิดหรือปิด valve

ข้อดี

 • มีค่าความดันลดต่ำ ราคาถูก, น้ำหนักเบา, ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ และต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อยเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่น ๆ
 • ใช้ควบคุมอัตราการไหลได้ในช่วง การเปิด 0-70%
 • ช่วงการปิด-เปิด อยู่ที่ 90°

Globe Valve

ข้อดี

 • นอกจากใช้ควมคุมอัตราการไหลของไหลแล้ว ยังสามารถช่วยลดความดันในระบบได้ดีอีกด้วย
 • การปิดวาล์วเนื่องจากหน้าวาล์วเป็นแบบ taper

Angle Valve

เป็นวาล์วแบบเดียวกับ Globe Valve เพียงแต่ขาออกเป็นมุมตั้งฉากกับขาเข้า

ข้อดี

 • จะเป็นแบบเดียวกับ Globe Valve เพียงแต่การเกิดความดันลดจะเกิดน้อยกว่า
 • ติดตั้งง่าย และ ช่วยประหยัดข้องอ

Y-Type

เป็นวาล์วแบบเดียวกับ Globe Valve เพียงแต่ลักษณะของตัว Valve จะเหมือนกับ ตัว Y ลักษณะการใช้งานและ ข้อดี ข้อเสีย จะเหมือน Globe Valve นั้นเองเพียงแต่ค่าความดันลดจะน้อยกว่านั้นเอง

Needle Valve

เป็น วาล์ว ลักษณะเดียวกันกับ Globe Valve เพียงแต่มีลิ้นที่เป็น Plug ที่เรียวลงจนแหลม เพื่อสามารถที่จะปรับปริมาณการไหลที่ละเอียดได้

ข้อดี

 • เนื่อเหมาะสำหรับปรับปริมาณการไหลอย่างละเอียดได้
 • จากหน้า valve มีขนาดเรียวเล็กจนสามารถปิดได้สนิดในกรณีที่ของไหลมีความสะอาด

Diaphragm Valve

เป็นการหรี่หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณช่องทางผ่านของไหล ไดยใช้ diaphragm ที่ยืดหยุ่นได้โดยใช้ก้าน วาล์ว เคลื่อนที่กดลงมายังแผ่น diaphragm

ข้อดี

 • ไม่มีการรั่วซึมจึงไม่ต้องใช้ประเก็นที่ก้านวาล์ว
 • ใช้ได้กับของเหลวที่มีสารแขวนลอยและที่มีการกัดกร่อนสูง
 • เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร