หากคุณทำงานเกี่ยวกับระบบ steam แต่ยังมีข้อสงสัยในระบบ หรือต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงาน การเลือกอุปกรณ์ การบำรุงรักษา และอื่นๆอีกมากมาย สามารถเข้าไปเรียนเพิ่มเติมได้ที่ Armstrong University ตาม link ด้านล่าง