การเลือกใช้งาน globe valve

ซึ่งมีความแตกต่างเพียงจุดเดียวคือ การกันรั่วที่ก้านวาล์ว (stem) ด้วยการออกแบบให้มี seal ที่เป็นโลหะ bellow เชื่อมต่อกับก้านวาล์ว แทนที่ในส่วนที่เป็น stuffing box ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น packing seal รัดประกบอยู่ที่ก้านวาล์ว สามารถพิจารณาเลือกการใช้งานได้ตามคุณสมบัติดังนี้

ความต้องการ Bellow Seal Gland Packing หมายเหตุ
1. การกันรั่วขึ้นก้านวาล์ว ใช้ความยืดหยุ่นโลหะที่ขึ้นรูปเป็น bellow เป็นตัวกันรั่ว และการเชื่อมต่อก้านวาล์วเป็นชิ้นเดียวกัน จนกระทั่งหนีบปิดที่หน้าจาน bonnet = การรั่วเป็นศูนย์ (Zero Leakage) ใช้ packing ที่เป็นปะเก็นเชือก/ปะเก็นเส้น เป็นวัสดุ ยึดหยุ่นรัดประกอบก้านวาล์ว ยิ่งรัดแน่น จะกันรั่วได้ดี = การรั่วขึ้นกับคุณสมบัติของ packing และการรัด ประกบก้านวาล์ว
2. การกันรั่วชั้นที่2 มี packing ring รองรับอีกชั้น หาก bellow แตก (เพื่อรอระยะเปลี่ยนซ่อม) ไม่มี
3. การใช้กับไอน้ำ ดีมาก เพราะคุณสมบัติความเป็นโลหะสแตนเลสที่กันการรั่วซึมได้ 100% ปะเก็นเชือกจะแตกยุ่ยตามความชื้น น้ำ แรงดัน และความร้อน ตามคุณสมบัติของไอน้ำ
4. การใช้กับของเหลวนำความร้อน ดีมาก เหตุผลข้อ 3 ไม่เหมาะสม เหตุผลข้อ 3
5. แรงดัน ดีมาก เหตุผลข้อ 3 ไม่เหมาะสม เหตุผลข้อ 3
6. อุณหภูมิ ดีมาก เหตุผลข้อ 3 ไม่เหมาะสม เหตุผลข้อ 3
7. การกระแทกแบบไม่ปกติของการไหล มีขีดจำกัด เนื่องจากโลหะบางแบบสองชั้นของ bellow ที่ถูกกระแทกแรงและบ่อย จนเสียหาย มีขีดจำกัดเช่นกันแต่จะเห็นได้เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเพราะ packing จะรับแรงกระแทก และเสียรูปยุ่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งรั่ว ต้องเหมาะสมสำหรับการออกแบบที่ถูกต้องในเชิงวิศวกรรม
8. อายุการใช้งาน ยาวนาน มีขีดจำกัด
9. ความยาก-ง่ายของการเปิดปิด ง่าย คล่องมือ ทุ่นแรง (ห้ามใช้ประแจเอฟ คอม้า หรืออื่นๆโดยเด็ดขาด Packing รัดก้านวาล์วทำให้มีความฝืดสูงใช้แรงกระทำมาก
10. การเปลี่ยนชุด Seal ง่ายเพราะเป็นชุดสำเร็จรูป ใช้เวลาเพราะต้องปรับปะเก็นรัดก้านวาล์วให้พอดี ใช้ความชำนาญของช่าง
11. ของเหลว/ก๊าซที่เป็นสารพิษ/สารติดไฟ การรั่วเป็นศูนย์ ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม มีโอกาสซึมรั่วได้ง่าย ในสภาวะก๊าซ
12. ราคา คุ้มค่า ต่ำเมื่อซื้อ/ สูงเมื่อใช้งาน