หลักการทำงานของเครื่องเติมอากาศ

OxyStar® Aerator

หลักการทำงานของเครื่องเติมอากาศ FUCHS OxyStar® Aerator

High Performance Self-Aspirating Aerator

เมื่อเพลาและใบพัดซึ่งยึดติดเป็นชิ้นเดียวกัน หมุน ก็จะดึงมวลน้ำจากด้านหลังให้ไหลไปในทิศด้านหน้าในลักษณะเกลียวน้ำ (vortex flow) ทำให้มีกำลังขับเคลื่อนน้ำอย่างเร็วและแรง เกิดช่องว่างที่ปลายใบพัด อากาศที่อยู่เหนือระดับน้ำบริเวณรูอากาศบนเพลาด้านปลายที่ติดกับเพลามอเตอร์ก็จะไหลผ่านเข้ามาในเพลาเพื่อมาแทนที่ช่องว่างนั้น

และใบพัดจะตีอากาศที่ไหลออกมาจากปลายเพลาให้เป็นฟองละเอียดจำนวนมาก (fine bubbles) ผสมผสานและไหลไปกับเกลียวน้ำในลักษณะ Vortex flow ซึ่งจะไม่มีใน ยี่ห้อ หรือ รูปแบบอื่นใด ทำให้เกิดการเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

คุณลักษณะของเครื่องเติมอากาศ FUCHS OxyStar® Aerator

Intelligent and sturdy design

  • ระหว่าการเติมอากาศจะไม่ทำให้เกิดละอองของน้ำเสีย (Aerosols) จึงทำให้ไม่มีกลิ่น และการฟุ้งกระจายเชื้อโรคต่างๆที่ปะปนมากับน้ำ
  • การออกแบบเครื่องที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเติมอากาศสูงสุด
  • การติดตั้งง่ายไม่ต้องเดรนน้ำออกจากระบบ
  • การติดตั้งง่ายไม่ต้องเดรนน้ำออกจากระบบ
  • ต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Fine bubble-aeration performed