การทำงานของ Pressure Transmitter

เครื่องมือวัดความดันแตกต่างหรือความดันดิฟเฟอเรนเชียลทางกล หรือที่เราคุ้นเคยกันคือ Differential Pressure Transmitter (DP) เป็นการวัดค่าความแตกต่างของความดัน (pressure) ระหว่างจุดการวัดของสองจุด โดยมีค่าเป็นศูนย์เมื่อความดันทั้งสองจุดที่ทำการวัดนั้นมีค่าเท่ากัน สำหรับการวัดความดันแตกต่างของความดันเพื่อการคำนวณหาค่าอัตราการไหล (flow rate measurement) หรือการวัดความดันแตกต่างที่ด้านหน้าและด้านหลังของตัว filter เพื่อประเมินช่วงการใช้งาน โดยทั่วไปเรานำเครื่องวัดเพื่อตรวจวัดความดันแตกต่างของก๊าซหรือของเหลว โดยเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับความดัน และเซนเซอร์ถูกสร้างให้แผ่นบางๆ ที่เรียกว่าแผ่น Diaphragm ที่สามารถโค้งงอตามความดันของก๊าซหรือของเหลว ซึ่งความโค้งนั้นสามารถวัดได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน Resistance หรือการเปลี่ยนแปลงของการเก็บประจุ Capacitance

โดยอุตสาหกรรมทั่วๆไปแล้วจะใช้ Pressure Transmitter เป็นตัวควบคุมกระบวนการการไหล ความดัน หรือการควบคุมระบบเมื่อความดันเกิดความเปลี่ยนแปลงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความดันเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นิยมใช้อย่างแพร่หลายในระบบควบคุมความดันของหม้อต้มไอน้ำ อากาศ ก๊าส หรือของเหลว ฯลฯ ถือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้ประกอบกับคอนโทรลวาร์ว เพื่อความปลอดภัยของการะบวนการในการควบคุมระบบ

ดังนั้น Pressure Transmitter จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันและแปลงสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐานที่มีทั้งสัญญาณ Analog 4-20mA, 0-10VDC เพื่อนำไปควบคุมกระบวนการผลิต หรือกระบวนการทำงานต่างๆในอุตสาหกรรม

สำหรับ Pressure Transmitter แบ่งประเภท ตามหลักการทำงานได้ดังต่อนี้

  • แบบ Strain Gauge: เป็นหลักการทำงานโดยอาศัยการยืดหดตัวของ Strain gauge ที่ยึดติดอยู่กับแผ่นไดอะแฟรมและต่อวงจรไปยังวงจร วิทสโตนบริดจ์ (Wheatstone Bridge) เพื่อแปลงความดัน (pressure) ไปเป็นสัญญาณทางมาตรฐานทางไฟฟ้า
  • แบบ Thin Film: เป็น sensor ลักษณะแผ่นฟิล์มบางๆ ที่รับแรงกดแล้วแสดงค่าแรงดันออกมา นิยมใช้กับงานที่มีแรงดันไม่มาก
  • แบบ Thick Film: โดยแผ่นไดอะแฟรมจะผลิตจากเซรามิก เหมาะกับงานที่แรงดันสูง มีความแข็งแรงมากกว่าประเภท Thin Film นิยมใช้ในงานไฮดรอลิค หรืองาน high pressure

Kobold

คุณสมบัติของมิเตอร์วัดความดัน Differential Pressure Transmitter model PAD

1.  Measuring range : 0.75…15 mbar up to 4.137…413.70 bar
2. Static pressure : max. 310 bar
3. Accuracy : 0.075 % of calibration span
4. Process Temperature : -40 C…+ 120 C
5. Ambient Temperature : -30 C…+ 80 C
6. Humidity limit : 5%…100% RH
7. Measuring accuracy at 25 C : +-0.5 % of Full scale
8. Process Connection : DIN-ANSI Flange, threaded ½”NPT (standard) Various diaphragm seal on request
9. Various output : Analog 4-20 mA, frequency output
10. Pressure range adjustable, 50…100% of the nominal range
11. Sensor input : Gauge and Absolute pressure
12. Self-diagnostic function sensor
13. Digital communication with HART protocol
14. ATEX-approval
15. Turn-on time : 3 seconds
16. Long-term stability +-0.125% of URL/3years
17. Protection : IP67