ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump) เป็นปั๊มที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในแวดวงอุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม หรือแม้กระทั้งใช้งานในครัวเรือน ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในเรื่องการติดตั้งปั๊มน้ำที่ถูกต้องด้วย ซึ่งถ้าเราติดตั้งผิดวิธีอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน หรืออาคารที่ท่านอยู่เลยก็ได้

 • ทางดูด
  • ท่อทางดูดต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าท่อทางจ่ายของตัวปั๊ม
  • ควรใช้ Fitting (ข้อต่อ, ข้องอ) ให้น้อยที่สุด เพราะมีโอกาสที่ปั๊มจะเกิดอาการรั่ว หรือดูดน้ำไม่ขึ้นได้
  • ควรใส่วาล์วหัวกะโหลก (Foot valve) ที่มีขนาดใหญ่กว่าท่อทางดูดของตัวปั๊ม 1 ขนาด
  • ไม่ควรติดตั้งท่อทางดูดที่มีความลึกในแนวดิ่งเกิน 6 เมตร เพราะเป็นสาเหตุของการดูดน้ำไม่ขึ้น
  • ห้ามมีการรั่วในท่อทางดูด เพราะอาจทำให้ตัวปั๊มเสียหายได้
 • ทางจ่าย
  • ควรมีการติดตั้ง Pressure gauge เพื่อวัดแรงดันขาออกของตัวปั๊ม
  • ควรติดตั้งเช็ควาล์วเพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำ
 • ทั่วไป
  • ควรติดตั้งวาล์วทั้งทางดูดและทางจ่าย เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง และป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าตัวปั๊ม
การติดตั้งปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด แนวตั้ง

ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด แนวนอน

วาล์วหัวกะโหลก

วาล์วกันกลับ

GIACOMINI Gate valve

วาล์วประตูน้ำ

เกจ์วัดความดัน