Ball Valve เพื่องานอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ กระบวนการที่หลากหลายนั้น วาล์วถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสสารที่มีการขยายตัวสูง

สสารนี้มีพฤติกรรมทางกายภาพของการขยายตัวหรือหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสสารในวาล์ว ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจส่งผลทำให้ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับสสารโดยตรงเกิดความเสียหายและนำไปสู่การรั่วซึม

โดยเฉพาะถ้าสสารยังคงอยู่ในช่องว่าง (dead space) ของวาล์ว การขยายตัวนี้อาจทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อชิ้นส่วนของวาล์ว ดังนั้นจึงไม่รับประกันว่าการทำงานของวาล์วต่อจากนี้จะเป็นไปอย่างปกติ

ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการระบายแรงดันของช่องว่างของวาล์ว ตัวอย่างของสสารที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่น แอมโมเนียและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

การแก้ปัญหาของ KLINGER บอลวาล์ว รุ่น KHA ต่อ การขยายตัวของสสาร

Sealing elements:
Sealing elements ของขาเข้าวาล์วจะมีรูที่ใช้ในการระบายแรงดันอย่างรวดเร็วจากช่องว่างของวาล์ว Sealing elements มาตรฐานของบอลวาล์ว รุ่น KHA คือ KFC Sealing elements และบอลวาล์ว KHA จะมีทิศทางการไหลที่กำหนดไว้โดยมีลูกศรบนตัวบอลวาล์วบอกไว้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

Stuffing box:
สำหรับ Stuffing box มาตรฐานของบอลวาล์ว รุ่น KHA คือ Labyrinth แต่ถ้าใช้กับแอมโมเนีย KLINGER จะใช้ O-ring แบบพิเศษสำหรับแอมโมเนีย และสำหรับใช้กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะใช้ Stuffing box PTFE บริสุทธิ์

Ball:
ลูกบอลมาตรฐานเป็น วัสดุสแตนเลส เกรด 1.4401 หรือ 1.4408 ที่มีการเจาะรูขนาดเล็กไว้ที่ด้านบนสำหรับปรับสมดุลแรงดัน

Body:
การเลือกวัสดุของตัววาล์วจะขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของวัสดุและสสาร สำหรับแอมโมเนีย สามารถใช้ได้กับเหล็ก (Carbon steel) และสแตนเลส สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถใช้ได้กับวัสดุสแตนเลสเท่านั้น

รูระบายแรงดันที่ Sealing elements ของขาเข้าวาล์ว จะช่วยทำให้ความสมดุลของแรงดันบริเวณช่องว่างของวาล์วคงที่ เป็นผลให้ความเสียหายของชิ้นส่วนวาล์วที่สัมผัสกับสสารและการทำงานผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงอย่างมากและความปลอดภัยก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ข้อดีนี้ยังสามารถช่วยในการลดงานซ่อมบำรุง รักษา และการ shut down ระบบเนื่องจากอุบัติเหตุได้