การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน หรือ Pressure Reducing Valve

วาล์วลดแรงดัน หรือที่นิยมเรียกกันว่า Pressure reducing valve (PRV) หน้าที่หลักของวาล์วชนิดนี้ คือจะช่วยลดแรงดันทางด้านขาออกของวาล์ว และ ปรับแรงดันให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ โดยมีรูปแบบการทำงานที่เป็นไปในลักษณะดังนี้คือ ถ้าแรงดันทางด้านขาออกเพิ่มขึ้น วาล์วจะทำการปิด และเมื่อแรงดันที่ทางด้านขาออกของวาล์วลดลง วาล์วจะทำการเปิด เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้

วาล์วลดแรงดันนี้ เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ใช้กับระบบไอน้ำ, ก๊าซ และน้ำ

การติดตั้งวาล์วลดแรงดันเข้ากับระบบท่อไอน้ำ (Pressure reducing valve / PRV)
1. ก่อนการติดตั้ง PRV เข้ากับระบบท่อไอน้ำควรตรวจสอบ และทำความสะอาดระบบท่อเพื่อป้องกันเศษสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในระบบเพราะอาจจะทำให้ หน้าวาล์ว และบ่าวาล์วเป็นรอยได้
2. การติดตั้ง PRV กับระบบท่อไอน้ำ ควรติดตั้งห้อยหัวลงเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน เนื่องจากการติดตั้งแบบหัวตั้งขึ้นจะเกิดความร้อนจากไอน้ำสะสมภายในหัวขับซึ่งเป็นสาเหตุให้อายุการใช้งานของ Diaphragm ภายในหัวขับลดลง
3. การติดตั้ง Water seal pot and control line เพื่อควบคุมการไหลให้คงที่มากยิ่งขึ้น ระยะติดตั้งตั้งต้องอยู่ห่างจากหน้าแปลนของวาล์วที่ 10 X DN หรืออย่างน้อย 1 เมตร
4. จุดติดตั้ง control Line กับท่อทางออกของท่อส่งไอน้ำ ไม่ควรเจาะที่ใต้ท่อเนื่องจากอาจจะทำให้มีเศษ สิ่งสกปรกไปอุดตันได้ ดังนั้นควรเจาะที่ด้านบนของท่อไอน้ำ
5. ติดตั้ง flow restrictor เพื่อชะลอการไหลของน้ำก่อนเข้า diaphragm
6. ติดตั้ง safety valve เพื่อระบายแรงดันส่วนเกินในระบบในกรณีที่ PRVไม่สามารถควบคุมแรงดันได้
7. ติดตั้ง pressure gauge เพื่อตรวจความดันขาเข้าและความดันขาออกเป็นไปตามที่ต้องการ
8. การติดตั้ง bypass เพื่อให้ระบบทำงานได้ตลอดเวลา โดยท่อของ bypass จะมีขนาดเท่ากับท่อขาเข้า หรือมีขนาดเท่ากับ PRV ได้
9. ติด strainer ก่อนเข้า PRV เพื่อช่วยกรองสิ่งสกปรก
10. ติดตั้ง separator เพื่อแยกไอน้ำแห้ง กับ กับไอน้ำที่กำลังควบแน่นก่อนเข้า PRV

อัลฟ่ากรุ๊ปจำหน่าย PRV แบรนด์ ARI Armaturen วาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve

Alpha group ขอนำเสนอ Pressure Reducing Valve

ลดแรงดันที่ทางด้านขาออกของวาล์ว และทำหน้าที่ปรับแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้ เพื่อรักษาความดันให้คงที่

• ARI ออกแบบให้ ตัว PREDU เป็นแบบ compact design เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งในพื้นที่ที่มีจำกัด ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
• สามารถเลือก reduced Kvs ได้
• มีความแม่นยำในการควบคุมค่อนข้างสูง เนื่องจากมี stainless steel bellow ซึ่งเป็น spindle sealing และช่วยในเรื่อง pressure balanced (ช่วยให้แรงดันในระบบสมดุล)
• เปลี่ยนสปริงและแอคทชูเอเตอร์ได้อย่างง่าย โดยสามารเลือกขนาดแอคชูเอเตอร์ได้โดยมีถึง 5 ขนาด และสปริงเปลี่ยนได้ถึง 3 ขนาดเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า
• Optional สำหรับหน้าวาล์วมีให้เลือกเหมาะสมต่อการทำงานซึ่งจะมีทั้งหน้าวาล์วที่เป็นแบบ soft-sealing disc เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วไหล และแบบ flow divider เพื่อช่วยลด noise โดยจะช่วยลดความเร็วไอน้ำเมื่อผ่านหน้าวาล์วแบบ flow divider