จุดติดตั้ง Rupture Disk

อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญหลักในอุตสาหกรรมเคมี เนื่องจากของเหลวและก๊าซในกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่สูง ซึ่งสามารถสร้างสภาวะที่ไม่ปลอดภัยได้ โดยอาจจะเกิดสภาวะแรงดันเกินกว่าที่กำหนดภายในถังปฏิกรณ์ หรือถังบรรจุ หรือระบบท่อส่งถ่ายของเหลวซึ่งถือได้ว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลต่อโรงงาน สิ่งแวดล้อม และบุคลากรในโรงงานได้

Reactors & Process vessels
เครื่องปฏิกรณ์เคมีนั้น จะถูกออกแบบมาเป็นระบบปิด โดยที่ภายในถังนั้นมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถังปฏิกรณ์ที่ผลิตแบบเป็นครั้งๆ (batch) หรือแบบต่อเนื่อง ปฏิกิริยาเคมีมีการปล่อยก๊าซหรือการสร้างความร้อน ซึ่งทั้งสองสถานการณ์จะเพิ่มแรงดันภายในถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปฎิกิริยาเคมีที่มีการคายความร้อนจะยิ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปด้วยและทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ความดันในถังเกินการควบคุมและส่งผลให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการระเบิด ดังนั้นควรติดตั้ง ZOOK rupture disk เพื่อทำหน้าที่ระบายแรงดันส่วนเกินภายในระบบออกไปอย่างทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับถัง ระบบของท่อ วาล์ว หรืออุปกรณ์อื่นๆภายในระบบ

Chillers
Chiller หรือ เครื่องที่เอาความร้อนออกจากของเหลวผ่านระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (vapor-compression) หรือ การดูดกลืนความเย็น (absorption refrigeration) โดยที่การนำความร้อนออกนั้นจะทำได้โดยนำของเหลวไปหมุนเวียนผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำให้อุปกรณ์เย็นลง มีหลายวิธีที่ใช้ในนำความร้อนออก เช่นการบีบอัดก๊าซทำความเย็นในระหว่างผ่านระบบทำความเย็นแบบอัดไอ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายได้จากในกรณีที่ระบบการอัดก๊าซทำงานจนผิดพลาดและเกิดเป็นแรงดันที่มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยติดตั้ง rupture disks เพื่อช่วยป้องกัน และระบายแรงดันส่วนเกินได้

Heat Exchangers
Heat Exchanger หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหล โดยที่มีวัตถุที่เป็นของแข็งระหว่างของไหลทั้งสองชนิดออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เคมี การผลิตไฟฟ้า การกลั่นและการบำบัดของเสีย และเพื่อความปลอดภัยของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หรือ steam jacketed vessel เราจึงควรควรติดตั้ง rupture disks เพื่อช่วยป้องกัน และระบายแรงดันส่วนเกิน

Bulk Storage Tanks
ถังเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เคมีแปรรูปและแบบสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีการป้องกันแรงดันส่วนเกิน ซึ่งของเหลวหรือก๊าซ เหล่านี้สามารถติดไฟได้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมหากเกิดการระเบิดจากแรงดันที่มากเกินไป หรือแม้แต่การขนส่งที่อยู่จะมีการบีบอัดให้แก๊สอยู่ในภาชนะที่มีแรงดันสูง
ในส่วนของผลิตภัณฑ์แห้ง เช่น เม็ดพลาสติกเทอร์โมพลาสติก หรือของแข็ง หรือสารเคมีแห้งที่มีลักษณะเป็นผง ที่เก็บไว้ในไซโลก็ยังสามารถทำให้เกิดฝุ่นระเบิดหรือ dust explosion ได้ ซึ่งเราควรที่จะติดตั้ง ZOOK vent panel explosion ที่ทำหน้าที่ระบายแรงดันที่เกิดมาจากการระเบิดที่รุนแรงภายในไซโล เพื่อไม่ลดความเสียหายของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบได้

Safety relief valve isolation
Safety valve นั้นโดยปกติจะถูกติดตั้งกับหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน หรือระบบแรงดันอื่นๆ เพื่อช่วยระบายแรงดันโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ โดยที่เราแนะนำให้ติดตั้ง ZOOK rupture disk เพื่อเป็นตัวระบายแรงดันลำดับที่สอง ในกรณีที่ safety valve อาจจะทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงาน หรือเรายังสามารถติดตั้ง rupture disk ควบคุ่ไปกับ safety valve โดยจะติดตั้งด้านขาเข้าของ safety valve เพื่อป้องกัน safety valve เกิดการอุดตัน หรือการกัดกร่อนจากสารเคมีที่ และยังช่วยให้ safety valve นั้นเป็นแบบ zero leak อีกด้วย ซึ่งถือได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับ safety valve ที่ใช้ในกระบวนการทางเคมี เมื่อของไหลในกระบวนการมีการกัดกร่อนสูง

ZOOK

ZOOK – Graphite Rupture Disk

ZOOK เป็นบริษัทแรกและใหญ่ที่สุดในโลกที่มุ่งมั่นในการผลิต graphite rupture disk แบบไร้การรั่วซึมที่มีคุณภาพสูง และยังเป็นผู้ผลิต graphite rupture disk รายแรกที่ได้มาตราฐานจาก ASME Code UD และได้รับการรับรองมาตราฐานอุปกรณ์ความดัน PED 2014/68/EU และ CE โดยดิสก์แต่ละแผ่นทำจากกราไฟต์ชิ้นเดียว ซึ่งเป็นคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งเคลือบด้วยเรซิน วัสดุที่ได้นั้นเรียกว่ากราไฟต์แบบไม่ยอมให้ของเหลวซึมผ่านได้ (impervious graphite) และทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี

ข้อดีของ ZOOK graphite rupture disk
• ติดตั้งง่ายและไม่ต้องบำรุงรักษา
• ไม่มีสปริงหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
• ติดตั้งโดยตรงระหว่างหน้าแปลนได้เลย
• เหมาะสมกับการใช้กับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และทนต่ออุณหภูมิที่สูง
• สามารถตั้งค่าแรงดันต่ำพิเศษได้

Graphite rupture disk ของ ZOOK ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานสารเคมี ปิโตรเคมี ยา อาหาร การแพทย์ และการใช้งานอื่นๆ ได้แก่ ถังเก็บ, รถพ่วงถัง, รถราง, เรือบรรทุก, สวิตช์เกียร์แรงดัน และคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

ตารางสรุปประเภทของ Rupture disk ที่ใช้ติดตั้งในแต่ละจุด