จุดติดตั้ง Rupture Disk

ในอุตสาหกรรมยา มีการใช้งาน rupture disk เพื่อป้องกันแรงดันส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ และสภาวะสุญญากาศ สำหรับ Zook sanitary disk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการการะบายแรงดันในกระบวนการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการออกแบบ และมีการผลิตตามหลักการ ASME UD,ASME BPE, CE, KOSHA, TUV, PED เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจาก 3-A certified นอกจากนั้นยังมีรุ่นที่ออกแบบมารองรับ CIP (Cleaning In Place) เป็นกระบวนการทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน และ SIP (Sterilization In Place) คือ การฆ่าเชื้อโดยไม่ต้องถอดท่อ เป็นระบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ และต้องไม่มีการปนเปื้อนใดๆ

 • 3-A หรือ 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยของเครื่องจักร
  และอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับรองว่าเครื่องจักร
  และอุปกรณ์ที่ผลิตนั้นได้รับการออกแบบอย่างถูก สุขลักษณะ (hygienic designed equipment) เพื่อให้อาหาร
  และยาปลอดภัย
 • ASME BPE เป็นข้อกำหนดสำหรับการใช้งานเครื่องมือวัด และอุปกรณ์สำหรับกระบวนการในระบบ สุขอนามัย
 • CE ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมาย ด้านสุขภาพความปลอดภัย
  และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เป็นอุปกรณ์ระบายแรงดันสำหรับหระบวนการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนม โรงเบียร์ อุตสาหกรรมยา การกลั่น การอบ การบรรจุกระป๋อง เครื่องสำอาง เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

จุดติดตั้ง sanitary rupture disk ที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมยา และเทคโนโลยีชีวภาพ

Autoclave Pressure Relief
หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยมีหลักการการใช้ไอน้ำร้อน และแรงดันสูง ทำให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนแรงดันหรือไอน้ำในการฆ่าเชื้อ ส่วนประกอบและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ยา rupture disk จาก ZOOK ถูกใช้เพื่อป้องกันสภาวะแรงดันเกินสำหรับหม้อนึ่งความดันและอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออื่นๆ

Fermenter/Bioreactor
เครื่องหมัก/เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ ในระหว่างกระบวนการหมักที่ใช้ในการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ยา จะเกิดความร้อนจำนวนมากขึ้น และระบบทำความเย็นมีไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิและแรงดันในการทำงานที่ปลอดภัย ภายในถังหมักและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ หากระบบระบายความร้อนล้มเหลว ความร้อนส่วนเกินที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ระบบมีแรงดันเกิน หากเกิดเงื่อนไขนี้ขึ้น rupture disk จาก ZOOK จะช่วยระบายแรงดันส่วนเกิน และ ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของระบบโดยรวมได้

Process Vessels
ภาชนะสำหรับกระบวนการผลิตที่ใช้ในการผลิตยา เป็นอุปกรณ์ที่อาจจะได้รับแรงดันเกินหรือมีสภาวะสุญญากาศที่รุนแรง นอกจากนี้อุปกรณ์ระบายแรงดันและสุญญากาศต้องเป็นไป ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและปลอดเชื้อเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ZOOK ได้ ออกแบบ rupture disk ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับการใช้งานด้านสุขอนามัยและปลอดเชื้อ

Separation Technologies
เทคโนโลยีการแยกสารมีหลากหลายวิธีเช่น โครมาโตกราฟี การกลั่น และวิธีการแยกอื่นๆ มักเกี่ยวข้องกับ vessel และ pipe ซึ่งทำงานภายใต้แรงดัน rupture disk ถูกใช้เพื่อป้องกันแรงดันเกิน

Compressed and cryogenic gas containment
ของเหลวไครโอเจนิกส์เป็นก๊าซเหลวที่ถูกเก็บไว้ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ และก๊าซเหลวในภาชนะบรรจุภายใต้ความดันสูง เช่น ไฮโดรเจนสามารถเก็บไว้ได้ทั้งในรูปของก๊าซหรือของเหลว การจัดเก็บเป็นก๊าซโดยทั่วไปต้องใช้ถังแรงดันสูง (แรงดันถัง 5000–10,000 psi) ซึ่งยังมีก๊าซหลายชนิดที่ใช้สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนสำหรับการช่วยชีวิต , CO2 สำหรับการกระตุ้นระบบทางเดินหายใจระหว่างและหลังการดม ยาสลบ , ไนโตรเจน (เก็บไว้เป็นของเหลวแช่แข็ง) สำหรับการรักษาด้วยความเย็นและการเก็บเนื้อเยื่อ , Nitrous oxide สำหรับยาชาและยาแก้ปวด นอกจากนี้ยังมีก๊าซพิเศษหลายชนิดที่ใช้กันทั่วไปในการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เช่น ฮีเลียม ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ออกซิเจน อาร์กอน และ เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ เป็นต้น ดังนั้น ถังที่มีการอัดแก๊สและถังบรรจุ ตลอดจนระบบทำความเย็นที่ใช้ไนโตรเจนเหลวและสารทำความเย็น อื่นๆ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์การระบายแรงดันอย่างปลอดภัย

Dry bulk storage
การจัดเก็บผงแห้ง (Bulk powder storage) ซึ่งจะเกี่ยวกับผงยาสามารถผลิตฝุ่นที่ติดไฟได้ และอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ ควรติดตั้ง Explosion Vents panel ที่ทำหน้าที่ระบายแรงดันรุนแรงที่เกิดจากการระเบิดของก๊าซช่วยลดความเสียหายของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ

Safety relief valve isolation
Safety valve จะช่วยระบายแรงดันจากหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน หรือระบบแรงดันอื่นๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ส่วน zook rupture disk สามารถติดตั้งกับ safety valve โดยจะติดตั้งด้านขาเข้าของ safety valve ถูกออกแบบให้ป้องกัน safety valve จากการอุดตัน และการกัดกร่อนที่อาจจะเกิดขึ้น และยังช่วยให้ระบบ
นิรภัยเป็นแบบ zero leak อีกด้วย ซึ่งถือได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับsafety valve ที่ใช้ในกระบวนการทางเคมี เมื่อของไหลในกระบวนการมีการกัดกร่อนสูง