จุดติดตั้ง Rupture Disk

โรงไฟฟ้านั้นผลิตพลังงานไฟฟ้า จากการนำพลังงานมาผ่านการผลิตไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระบวนการสร้างและการขนส่งไอน้ำภายใต้ความดันรวมถึงการควบแน่น และระบบหมุนเวียนต้องมีอุปกรณ์เพื่อระบายในกรณีที่เกิดแรงดันส่วนเกิน หรือในส่วนของถังเก็บเชื้อเพลิง ถังไซโลและถังบรรจุเชื้อเพลิงที่ระเหยและติดไฟได้ก็ควรติดตั้งอุปกรณ์ระบายแรงดันเช่นกันเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน

Bulk storage
ถังเก็บที่บรรจุปิโตรเลียมเหลว เชื้อเพลิงชีวภาพ ก๊าซ ธรรมชาติ และ โพรเพน ควรติดตั้ง rupture disks เพื่อช่วยระบายแรงดันส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นภายในถังเก็บ รวมถึงถังที่บรรจุถ่านหินที่มีฝุ่นที่ติดไฟได้ต้องมี vent panel explosion เพื่อระบายแรงดันรุนแรงที่เกิดจากการระเบิด เพื่อช่วยลดความเสียหายของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบได้

Boiler and Boiler feed piping
เชื้อเพลิงฟอสซิล และ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ส่วนใหญ่พึ่งพาการผลิตไอน้ำที่มีแรงดันสูงๆ เพื่อขับเคลื่อนกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า rupture disks จาก ZOOK ช่วยให้ทางโรงงานมั่นใจได้ว่าระบบจะรักษาระดับแรงดันใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยที่ไม่มีวันที่แรงดันจะสูงกว่าค่าที่กำหนดทั้งภายในหม้อไอน้ำและท่อไอน้ำ

Cooling towers and chillers
ระบบที่มีการใข้ปั้มต่างๆ เช่น ปั๊มเชื้อเพลิงเหลว ปั๊มป้อนเคมี ปั้มระบบ chiller หรือปั้มน้ำสำหรับหม้อไอน้ำ ก็ควรติดตั้งอุปกรณ์ระบายแรงดันเพื่อป้องกันแรงดันเกินที่อาจเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของปั๊ม ด้วย rupture disk ของ ZOOK ป้องกันไม่ให้ปั๊ม วาล์ว และเครื่องมือในกระบวนการผลิตเสียหาย

Safety relief valve isolation
Safety valve นั้น โดยปกติจะช่วยระบายแรงดันจากหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน หรือระบบแรงดันอื่นๆ โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยที่เราสามารถนำ ZOOK rupture disk มาติดตั้งคู่กับ safety valve โดยจะติดตั้งด้านขาเข้าของ safety valve เพื่อป้องกัน safety valve จากการอุดตัน และการกัดกร่อนที่อาจจะเกิดขึ้น และยังช่วยให้ระบบนิรภัยเป็นแบบ zero leak อีกด้วย ซึ่งถือได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับ safety valve ที่ใช้ในกระบวนการทางเคมี เมื่อของไหลในกระบวนการมีการกัดกร่อนสูง

ตารางสรุปประเภทของ Rupture disk ที่ใช้ติดตั้งในแต่ละจุด