จุดติดตั้ง Rupture Disk

Extrusion หรือ กระบวนการอัดรีดเป็นกระบวนการขึ้นรูปสำหรับเทอร์โมพลาสติกซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก สำหรับเครื่องอัดรีดพลาสติกนั้น เม็ดพลาสติกจะถูกหลอมอยู่ภายในเครื่อง โดยอาศัยทั้งความร้อน ความดัน และแรงเฉือน ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่อาจจะเกิดจากแรงดันเกินกว่าที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและภายในโรงงาน

Bulk storage
ถังเก็บหรือไซโลที่เก็บเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูปและเป่าขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติก โดยทั่วไปแล้วจะเก็บไว้ในไซโล การรวมกันของไอฝุ่นและการสะสมของไฟฟ้าสถิตจากการถ่ายโอนเม็ดพลาสติกสามารถสร้างสภาวะที่เป็นอันตรายได้เพราะอนุภาคเหล่านี้สามารถจุดติดไฟแล้วอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ ดังนั้นควรติดตั้ง vent panel explosion ที่ทำหน้าที่ระบายแรงดันรุนแรงที่เกิดจากการระเบิดของก๊าซ เพื่อช่วยลดความเสียหายของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบได้ นอกจากนั้นยังควรติดตั้ง rupture disks เพื่อช่วยระบายแรงดันส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นภายในถังเก็บ

Extrusion Barrel
เป็นส่วนประกอบหลักในการทำงานของเครื่องอัดรีดซึ่งแรงดันภายใน Extrusion Barrel ในระหว่างกระบวนการจะค่อนข้างสูง โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 15,000 psi แรงดันที่สะสมมากเกินไปอาจจะทำให้ Barrel แตกได้ และนำไปสู่การทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรได้ซึ่งเมื่อหยุดการทำงานก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา ดังนั้นเพื่อป้องกันแรงดันเกินควรติดตั้งแผ่นดิสก์ระบายแรงดัน (Rupture disks) จากทาง ZOOK เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฎิบัติงาน และโรงงาน

ตารางสรุปประเภทของ Rupture disk ที่ใช้ติดตั้งในแต่ละจุด